Stéphanie Bobtcheff

Blik Op... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Door Stéphanie Bobtcheff, CFA, Beheerder, José Berros, Beheerder en Philbert Veissieres, Senior Analist bij La Financière de l’Echiquier (LFDE)

Na meer dan 2 jaar van underperformance handelt de beleggingscategorie Small & Mid Caps nu tegen een aantrekkelijke korting en waardering. Het begin van de cyclus van monetaire versoepeling en de geleidelijke verbetering van de macro-economische indicatoren in Europa zouden een nieuwe cyclus van outperformance voor deze beleggingscategorie kunnen inluiden.

Conjunctuur

Eind 2023 was uitstekend voor de financiële markten, gestimuleerd door de ommezwaai van de Federal Reserve (Fed) tijdens haar bijeenkomst in december, die uiteindelijk de weg vrijmaakte voor verschillende renteverlagingen in 2024. Na 21 renteverhogingen tussen maart 2022 en augustus 2023 is het nu tijd voor de Fed om het monetaire beleid te versoepelen, nu de onderliggende inflatie weer in de buurt van haar mandaatdoelstelling is gekomen.

Small caps, die vooral in 2022 en 2023 ondermaats presteerden, deden het goed tegen deze achtergrond, met een opleving van ongeveer 14% in november-december, 4 punten beter dan de Large Cap indices.

Het begin van 2024 bracht een beetje volatiliteit. Na zeer solide groeicijfers in de Verenigde Staten en een CPI (consumentenprijsindex) die iets boven de verwachtingen lag, heeft de markt zijn verwachtingen voor renteverlagingen in 2024 naar beneden bijgesteld: van 6 naar 3 in de Verenigde Staten en van 5 naar 4 in Europa, in lijn met de projecties van de centrale banken.

De beleggingscategorie Small Caps presteert ongeveer 4 punten ondermaats ten opzichte van Large Caps, waardoor de outperformance aan het einde van het jaar teniet wordt gedaan. De discount tussen small- en midcaps en largecaps heeft zijn hoogste niveau bereikt sinds de crisis van 2009: ongeveer 5%, vergeleken met een premie van 15/20% in het verleden. Met een PE[1] 2024 van 12,5 keer – vergeleken met een gemiddelde voor de zeer lange termijn van 16 keer (MSCI SMID Europe) – is de beleggingsklasse terug op zijn laagste waardering sinds de crisis in de eurozone van 2012.

In Europa lijken de toonaangevende macro-economische indicatoren (PMI, IFO) waaraan de Small Caps deels zijn gecorreleerd, weer te stijgen. Bovendien zou de renteverlaging, hoewel licht vertraagd, in het kielzog van de dalende inflatie snel moeten worden gerealiseerd. De voorzichtige terugkeer van kapitaalstromen naar deze activaklasse en het toenemende aantal fusies en overnames in onze sector zijn volgens ons interessante voorlopende indicatoren.

Kerncijfers

Tegen een volatiele economische achtergrond hebben onze bedrijven opnieuw laten zien dat ze in staat zijn om hun winst voortdurend te laten groeien, met een gemiddelde stijging van de bedrijfswinsten met 9,7%[2] in 2023. Deze prestatie is in lijn met de stijging van de intrinsieke waarde van het fonds in 2023.

De vooruitzichten voor 2024 blijven solide, met momenteel een verwachte winstgroei van ongeveer 10%. De boodschap die onze bedrijven in hun jaarpublicaties uitdragen, blijft optimistisch. De meeste van onze bedrijven opereren in structurele en veerkrachtige groeimarkten. De bedrijven die meer zijn blootgesteld aan economische omstandigheden zouden moeten profiteren van de verwachte economische opleving in de eurozone, met name geholpen door de versoepeling van het monetaire beleid.

Beleggingsstrategie

Het beheerteam heeft een aantal stappen ondernomen om een deel van de liquide middelen aan te wenden en de portefeuille effectiever te positioneren. We versterkten de sectorale spreiding naar de halfgeleidersector begin 2023 (ASML, BE Semiconductor Industries), professionele cateringapparatuur (Rational) en de medische sector (ALK Abello). De blootstelling aan groeiaandelen waarvan de waarderingen opnieuw aantrekkelijk werden (Indutrade, Nibe), werd verhoogd. Het beheerteam verhoogde ook de blootstelling aan aandelen die in 2023 zwaar waren afgestraft, maar die in 2024 weer een gunstiger momentum zouden moeten krijgen (Beijer Ref, Spirax).

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe bevindt zich momenteel op redelijke waarderingsniveaus vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen 7 jaar en heeft solide winstgroeivooruitzichten, die duidelijk boven die van zijn referentie-index liggen. We zijn ervan overtuigd dat ons rigoureuze beleggingsproces, gebaseerd op een sterke selectiviteit en een voorzichtige kijk op waardering, waarde zal blijven creëren op lange termijn.

Disclaimers: In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico van kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcaps en het risico van discretionair beheer.
Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden op onze website.
[1] Price Earning Ratio
[2] Capital IQ