Olivier de Berranger

Blik op ... Echiquier ARTY SRI

Olivier de Berranger, algemeen directeur, mede-CIO, Guillaume Jourdan, Uriel Saragusti, beheerders van Echiquier ARTY SRI, La Financière de l’Echiquier ǀ April 2024

Er werd verwacht dat 2023 zou worden getekend door wezenlijke economische vertraging, maar het werd uiteindelijk een van de beste beursjaren ooit. Die onverwachte groei werd ingezet toen de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in oktober aankondigde in 2024 te zullen gaan snoeien in de rente. Dat heeft de beursindexen naar historische recordniveaus gestuwd. Ondanks de stabiliserende inflatie lijken de centrale banken die voorspellingen nu toch te matigen en geven ze aan dat de renteverlaging minder uitgesproken zou kunnen zijn dan werd gedacht. In het licht van die monetaire onzekerheid zou 2024 dan ook minder stabiel kunnen blijken dan verwacht.

Transacties

 In dat potentieel volatiele klimaat opteert Echiquier ARTY SRI voor voorzichtigheid door de blootstelling aan aandelen te beperken tot ongeveer 20%. Het idee achter die gerichte aanpak is te profiteren van de groei in bepaalde strategische sectoren als artificiële intelligentie en gezondheidszorg met behulp van ondernemingen als NVIDIA, Microsoft, SAP en Novo Nordisk. Bovendien trachten we bij de midcaps, zoals Rémy Cointreau en Beijer Ref, te profiteren van de aantrekkelijke waarderingen tegenover de largecaps. Ten slotte uit onze defensieve aanpak zich in posities in robuuste waarden als Air Liquide en London Stock Exchange Group. Die voorzichtige strategie staat symbool voor onze wens de portefeuille te diversifiëren en het aandeel risicodragende activa te beperken, teneinde de positie in obligaties die we al enkele maanden opbouwen, nog verder uit te breiden. Met die keuze voor hoofdzakelijk bedrijfsobligaties (ruim 70% van het fonds) spitst Echiquier ARTY SRI zich toe op rendement. De strategie mikt op een rendement van ongeveer 4% door de duration van onze obligatieportefeuille te verhogen, zeker nu de Duitse tienjaarsrente flirt met de 2,5%. Met deze aanpak spelen we in op de marktdynamiek: ondanks de geleidelijke afbouw van onze blootstelling aan achtergestelde schulden en hoogrentende obligaties, behouden we ook aanzienlijke posities in die segmenten. Echiquier ARTY SRI optimaliseert de risico-rendementsverhouding door de uitbreiding van de hoogwaardige[1] korf en toont zo de flexibiliteit van zijn strategie aan. Die strategische keuze, die een antwoord biedt op de verkrapping van de risicopremies in vergelijking met andere obligatie-activaklassen, is een goed voorbeeld van ons actief beheer, waarbij we het precaire evenwicht zoeken tussen de groeikansen van aandelen en de veiligheid van obligaties. Het fonds gaat op zoek naar complementaire activaklassen, zoals begin dit jaar te zien was in de converteerbare obligaties, die nog steeds 5% van onze portefeuille uitmaken.

Beleggingsstrategie

 De strategie van Echiquier ARTY SRI is gericht op obligatierendement en blijft voorzichtig in het licht van de stijgende beursindexen. Hoewel de records zich opstapelen, blijven we conservatief met betrekking tot aandelen. Toch zijn we bereid onze blootstelling aan aandelen op te trekken bij een daling van de markten, als de ondernemingen nog steeds robuuste winstgroei kunnen voorleggen, zoals we ook deden in september laatstleden. In 2023 sleutelden we aan de duration van onze obligatieportefeuille. Tot oktober bleven we ze verhogen, daarna schroefden we ze terug in het licht van de rentedalingen aan het einde van het jaar. De heropleving van de rente in februari noopte ons ertoe de duration opnieuw op te trekken tot ongeveer 4,5 jaar. Die reactiviteit staat symbool voor ons vermogen om de marktschommelingen te navigeren om het rendement te optimaliseren en het renterisico te minimaliseren.

 

 

Disclaimers: In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het fonds is voornamelijk blootgesteld aan risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, renterisico, kredietrisico, risico dat gepaard gaat met het gebruik van converteerbare obligaties, risico van discretionair beheer. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen op onze website www.lfde.com.
[1] Schuldbewijs uitgegeven door een onderneming of een staat met een rating tussen AAA en BBB- volgens Standard & Poor’s. Ze komen overeenmet een laag risiconiveau.