Loader image

Onze overtuigingen

Verantwoord belegger sinds 1991 Omdat het creëren van duurzame waarde gebaseerd is op evenwicht en een beheer dat rekening houdt met de wereld van morgen, is onze extra-financiële analyse van toepassing op alle waarden die in de portefeuille aanwezig zijn.

Maatschappelijk verantwoord beleggen en prestatie: een winnend duo

Ons aloude engagement ten voordele van MVB sterkt ons in onze belangrijkste overtuiging: ondernemingen die zich het meest inzetten voor ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG), leveren ook de beste prestaties.

Betekenis en prestatie samenbrengen is mogelijk. Meer nog, het is noodzakelijk! Zie onze laatste studie.

MVB, een overtuiging van bij het begin

Sinds 1991 besteden we bijzondere aandacht aan het bestuur van de bedrijven waarin we beleggen en in het bijzonder aan de mannen en vrouwen die deze bedrijven leiden. In 2007 formaliseerde LFDE haar ESG-analysemethodologie met een interne methode die in de loop der tijd is verrijkt en nog steeds steunt op hetzelfde fundament: de ontmoeting van ondernemers, onmisbaar om een gedetailleerd oordeel te vormen over de ESG-kwaliteit van bedrijven. Onze methodologie zal worden verbeterd met kwantitatieve hulpmiddelen en zal profiteren van de uitgebreide dekking van emittenten die onze groep biedt, een toonaangevende speler op het gebied van duurzame financiën. 

Impactbeleggen op de beurs

Met onze innoverende en zich constant vernieuwende theorie, die voortvloeit uit onze eigenzinnige en veeleisende stellingnames, spelen we in Frankrijk een voortrekkersrol bij het impactbeleggen in beursgenoteerde effecten. Deze impacttheorie steunt op drie pijlers: intentionaliteit, additionaliteit en meetbaarheid. Onze aanpak onderscheidt zich dankzij ons streven naar transparantie tegenover de beleggers, wat concreet blijkt uit onze jaarlijks uitgebrachte impactrapporten.

Meer weten
Impactbeleggen op de beurs
Onze inzet voor het klimaat.

Onze inzet voor het klimaat.

Om te reageren op de klimaatnoodsituatie hebben we een ambitieuze klimaat- en biodiversiteitsstrategie aangenomen en ons klimaatbeheer aangepast. Het doel van deze strategie, die is ontworpen om zowel klanten als bedrijven te mobiliseren, is om klimaatkwesties te integreren in alle bedrijfsactiviteiten en besluitvormingsprocessen van het bedrijf. Jaarlijks wordt een klimaatrapport & biodiversiteit gewijd aan onze beleggingen gepubliceerd.

Meer weten

Ons team voor Onderzoek naar Verantwoord Beleggen speelt een voorname rol bij ons beheer

Het Responsible Investment Research-team ondersteunt het hele beheerteam in onze benadering van verantwoord beleggen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van expertise op het gebied van duurzaam beleggen, zowel intern als extern. Het kan rekenen op de steun van het SRI Solutions-team van de Groep.

Meer weten

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Ons MVB-aanbod

Onze beleggingsoplossingen om betekenis en prestatie te koppelen.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info