Paul Merle

Blik op ... Echiquier Major SRI Growth Europe

Nadat 2022 werd gekenmerkt door de invasie van Oekraïne en een agressieve monetaire verkrapping door de centrale banken om de snel aantrekkende inflatie in te dijken, waardoor de waardesectoren het beter deden dan de groeiwaarden, zagen we in 2023 een volledig ander verhaal.

In de dalende inflatie zagen de markten voor 2024 zowel het einde van de renteverhogingen als het begin van de monetaire versoepeling. In combinatie met de kans op een zachte landing van de wereldeconomie hebben die vooruitzichten de markten in 2023 sterk doen opleven.

In dat kader heeft Echiquier Major SRI Growth Europe in 2023 beter gepresteerd dan zijn referentie-index. Het fonds profiteerde in dat gunstige klimaat voor zijn profiel van een positieve sectorale spreiding, voornamelijk door een overwogen positie in technologie, maar het rendement was vooral te danken aan zijn uitstekende aandelenselectie. De opmerkelijke resultaten van Novo Nordisk, Accenture en Inditex spreken voor zich.

 

Transacties

Conjunctuur

We verwachten dat de wereldeconomie de komende maanden wat zal vertragen. De inflatie blijft afnemen, wat een daling van de rente in de hand zou moeten werken, al zullen de niveaus hoger blijven dan voor de coronacrisis.

We behouden dus een defensief profiel met een sterke blootstelling aan veerkrachtige groeisectoren als gezondheidszorg, basisconsumptie en luxegoederen, teneinde het hoofd te kunnen bieden aan een economische krimp. We geven ook de voorkeur aan ondernemingen met een lage schuldenlast die cash kunnen genereren in een klimaat met hoge rente.

We hebben de aandelen die niet voldoende aan die criteria beantwoordden (Cellnex, Lonza), verkocht om onze posities in veerkrachtigere waarden, zoals Ferrari, Wolters Kluwer en Inditex, uit te breiden.

Rekening houdend met de huidige dalende rente, hebben we eind 2023 onze blootstelling aan financiële waarden ook afgebouwd ten voordele van cyclischere aandelen als Assa Abloy, Infineon en ASML.

 

Kerncijfers

We hebben een positie geopend in Epiroc, dat zich toelegt op materiaal en diensten voor de mijnbouw. De Zweedse groep straalt topkwaliteit uit, met uitstekende cashgeneratie en consequente, hoge marges, en haalt twee derde van haar omzet uit diensten en reserveonderdelen. Het marktaandeel van de groep groeit door haar vernieuwende ideeën om de negatieve impact van de mijnbouw op het vlak van CO₂-uitstoot en waterverbruik en de risico’s in de sector terug te schroeven dankzij de elektrificatie, digitalisering en automatisering van haar materiaal. Ze zou baat moeten hebben bij de toename van de investeringsuitgaven in de mijnbouw naar aanleiding van de behoefte aan zware metalen, die onmisbaar zijn voor de energietransitie.

 

Beleggingsstrategie

In 2024 blijven we inzetten op onze strategie op basis van overtuigingen, met een portefeuille die eind december ongeveer 30 lijnen bevat. Aan de hand van ons strenge selectieproces blijven we inzetten op groei- en kwaliteitsbedrijven, marktleiders in hun sector, die beschikken over een wezenlijk prijszettingsvermogen[1] en die hun ecologische, sociale en governancerisico’s goed beheren. Het fonds is blootgesteld aan grote duurzaamheidsthema’s, zoals de digitalisering (ongeveer 30% van het fonds), de stijgende uitgaven in de gezondheidszorg (25%) en de energietransitie (15%), die de komende jaren sterke groeikansen vormen. Wij zijn dan ook van mening dat uw fonds bijzonder goed gepositioneerd is om te profiteren van de huidige economische context.

 

 

Disclaimers: In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het risico van discretionair beheer. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.
[1] Het vermogen om de prijzen te verhogen