Loader image

Verantwoordelijke onderneming

Duurzaam waarde creëren voor al onze betrokken partijen.

Verantwoord beleggen

La Financière de l’Echiquier koppelt zijn veeleisendheid inzake prestaties aan een sterke en aloude overtuiging: duurzame waardecreatie wordt gevoed door evenwicht en een beheer dat zich bezighoudt met de wereld van vandaag en die van morgen. Onze visie op verantwoord beleggen staat centraal in onze verantwoorde aanpak.

Meer info

Klanten

De veeleisendheid inzake prestaties en een onberispelijke dienstverlening staan centraal in onze aanpak, of het nu gaat om onze particuliere klanten, onze historische partners, zoals vermogensbeheeradviseurs of onze institutionele klanten.

De pijlers van onze klantenrelatie

Nabijheid

Talrijke soorten ontmoetingen en inspiratiemomenten (themadebatten, jaarlijkse conferentie ...) vormen voor onze klanten momenten van regelmatige en bevoorrechte interactie met onze teams

Vertrouwen

Wij stellen alles in het werk om met onze klanten een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Wij passen een duidelijke en regelmatige communicatie toe en streven ernaar om zo transparant mogelijk te zijn in onze producten, onze diensten en onze expertise.

Eenvoud

We zetten ons in om elke dag een pedagogische aanpak toe te passen en aan onze klanten op een zo praktisch mogelijke manier de informatie te leveren die ze nodig hebben. Financiële opleiding is een belangrijke uitdaging die ons na aan het hart ligt.

Ons onderwijs over verantwoord beleggen

La Financière de l’Echiquier koppelt haar rendementsvereiste aan een sterke en aloude overtuiging: duurzame waardeschepping komt voort uit evenwicht en een beheerstijl die oog heeft voor de wereld van vandaag en die van morgen. Onze visie op verantwoord beleggen staat centraal in ons duurzaamheidsbeleid. En omdat we onze overtuigingen met zoveel mogelijk mensen willen delen, hebben we tal van opleidingen ontwikkeld, zoals:

    • De LFDE-scholing in MVR, een cursus verantwoord beleggen voor onze cliënten, met name voor adviseurs vermogensbeheer.
 
  • De podcast "Stap voor stap", over kennisoverdracht rondom verantwoord beleggen. Beetje bij beetje ontdekken de luisteraars welke rol hun spaargeld kan spelen in de wereld van morgen, zodat ze inzicht verwerven en tot actie overgaan.

Ontdek de podcast
L'école de l'ISR by LFDE

Medewerkers
Happy @LFDE

La Financière de l’Echiquier besteedt bijzondere aandacht aan de professionele en persoonlijke ontplooiing van zijn medewerkers. Hun welzijn is immers ook een essentiële factor op het vlak van samenhang en een hefboom voor efficiëntie en dus collectieve prestatie.

Happy @LFDE

Welzijn

Tal van initiatieven zijn bedoeld om de kwaliteit van het leven op het werk te verbeteren en te zorgen voor evenwicht tussen werk en privéleven: kinderopvang op het werk, peterschap voor nieuwe medewerkers, klimmuur, sportzaal, fotocollectie ...

Delen van de gecreëerde waarde

Ons beloningsbeleid helpt de betrokkenheid van onze medewerkers te stimuleren. Daarnaast kan elke medewerker 5 dagen per jaar doneren aan verenigingen dankzij het vaardighedensponsorprogramma van de La Fondation Groupe LBP AM.

Samen groeien

We ontwikkelen tal van leermogelijkheden voor onze werknemers en moedigen de ontwikkeling van persoonlijke expertise aan. Externe opleidingen waarbij diploma’s kunnen worden behaald, worden door de onderneming betaald.

Uitzonderlijke momenten samen

We bouwen dagelijks een sterke band tussen onze medewerkers dankzij de talrijke deelmomenten - seminaries, evenementen ... - en de systemen voor de ondersteuning van competenties ontwikkeld door de Fondation Groupe LBP AM.

Milieu

La Financière de l’Echiquier onderneemt steeds meer acties om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen.

Onze inzet voor het klimaat.

Begin 2021 hebben we een ambitieuze klimaatstrategie opgezet en ons klimaatgericht ondernemingsbestuur aangepast. We gingen negen verbintenissen aan en hebben die geïntegreerd in alle taken en alle besluitvorming. Over de nakoming van deze verbintenissen wordt een jaarverslag uitgebracht.

De meting van de ecologische voetafdruk van onze fondsen

We hebben het initiatief genomen om de wettelijke informatieplicht uit te breiden voor de meerderheid van onze fondsen. Uit deze meting hebben we kunnen afleiden dat de meeste van onze fondsen een ecologische voetafdruk hebben die kleiner is dan hun index, in het bijzonder onze MVB-fondsen.

Een “bee-friendly” onderneming

De bijenkorven op het dak van onze kantoren hebben een dubbel doel: het behoud van de biodiversiteit in de stad en van de knowhow van onze voorouders.

Samenleving

Het filantropische DNA van LFDE wordt vereeuwigd door tal van acties, gaande van mechanismen voor het delen van de beheerskosten van drie beleggingsoplossingen tot het delen van de tijd van zijn medewerkers. La Fondation Groupe LBP AM spitst haar acties in Frankrijk toe op het ondersteunen van solidariteitsprojecten ten voordele van opleiding, integratie en de strijd tegen uitsluiting. Les Maisons des Jeunes Talents, een programma voor gelijke kansen, biedt de beste beursleerlingen de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de voorbereidende lessen voor de ‘grandes écoles’.

Ontdek de stichting
Label ISR