Loader image

De Stichting LBP AM Groep

De nieuwe Stichting LBP AM Groep is een voortzetting van de solidariteitsinitiatieven die LFDE sinds 2005 onderneemt. Ze wordt ondersteund door de Fondation de France en is actief op het gebied van onderwijs, socio-professionele integratie en gezondheid, in het bijzonder geestelijke gezondheid.

De missies van de Stichting

De werknemers van het bedrijf verenigen rond een solidariteitsproject en kinderen en jongeren in precaire situaties een kans geven om uit hun situatie te geraken: de belangrijkste missies van de Stichting, ondergebracht bij de Fondation de France, geven concreet uitdrukking aan onze wens om te delen.

Sinds 2010 gaat de verdeling van donaties gepaard met een programma voor gelijke kansen, Les Maisons des Jeunes Talents. Wat is er opwindender dan getalenteerde en verdienstelijke jongeren te helpen hun droom om naar de Grandes Ecoles te gaan waar te maken?

Kerncijfers van de Stichting op 31/12/2023

Start van de Stichting

2005

Gemiddeld jaarlijks budget

1,1M€

Ondersteunde projecten

440

Bedragen betaald aan verenigingen

11M€

Actiegebieden

Onderwijs

Bevordering van de verwerving van basisvaardigheden en studiesucces.

Integratie

Het vergemakkelijken van de sociaal-professionele integratie van jongeren die de school hebben verlaten door middel van 360°-trajecten die zijn ontworpen om alle obstakels voor hun integratie in de samenleving weg te nemen en hen te helpen hun weg te vinden.

Gezondheid

Het psychologische leed van jongeren in precaire situaties verminderen.

Centra voor Jong Talent

Dit programma voor gelijke kansen, ontworpen en uitgevoerd door de Stichting om de toegang tot de Grandes Ecoles te vergemakkelijken voor leerlingen uit kansarme milieus, bewijst zijn waarde, met een slagingspercentage van 100% in 2023!

De begroting

Het budget van de Stichting is afkomstig van de inkomsten van de bedrijven van de Groep en externe donoren.

98% van het budget is afkomstig van de LBP AM Groep, waarvan een deel afkomstig is uit de beheervergoedingen van 3 fondsen die worden beheerd door Financière de l'Echiquier: Echiquier Excelsior, Echiquier Agressor en Echiquier Positive Impact Europe. Externe donateurs, zowel klanten als werknemers, dragen 2% bij.

Giften aan de LBP AM Group Foundation komen in aanmerking voor belastingvermindering (IR, IS en IFI).

Doneer
98%
Groep
2%
externe donateurs

Sponsoring van vaardigheden

La Financière de l'Echiquier biedt haar medewerkers de mogelijkheid om tot 5 dagen per jaar van hun werktijd te besteden aan verenigingen die door de Stichting worden ondersteund.

Mentorschap, begeleiding bij het zoeken naar een baan, sorteren van kleding of speelgoed, presenteren van je beroep... er zijn veel manieren om je in te zetten. In 2022 hebben alle LFDE-medewerkers een halve dag meegedaan aan een solidariteitsactie voor Apprentis d'Auteuil.