Loader image

Onze ESG-analysemethodologie

Sinds 2007 hebben we onze eigen methodologie uitgewerkt om ondernemingen te analyseren en een rating te geven op het vlak van ESG. Ons beheerteam past deze methodologie systematisch en strikt toe op alle waarden die aanwezig zijn in onze beleggingsfondsen. Voor fondsen die onderworpen zijn aan de ESG-integratie wordt een aangepaste methodologie toegepast.

Een beleid van sectorale en normatieve uitsluitingen

Onze aanpak van verantwoord beleggen berust allereerst op een normgestuurd beleid dat gericht is op de uitsluiting van sectoren. Door bepaalde omstreden sectoren en praktijken uit te sluiten van financiering, vermijden we de negatieve impact op de maatschappij en/of het milieu van de betrokken ondernemingen. Alle fondsen die wij beheren hebben een gemeenschappelijke uitsluitingsgrond; daartoe behoren onder meer controversiële wapens, tabaksteelt en steenkoolproductie... Om ideologische redenen sluiten we tevens ondernemingen uit die bijzonder omstreden zijn, waaronder bedrijven die het Wereldpact van de Verenigde Naties aan hun laars lappen. Voor onze MVB-fondsen en vooral onze impactfondsen hanteren we een strenger uitsluitingsbeleid. Op grond daarvan kunnen sectoren zoals fossiele energie, wapenindustrie, kansspelen of GGO's worden uitgesloten.

Meer weten
Een beleid van sectorale en normatieve uitsluitingen

Onze beoordeling van bedrijven

Bij onze beleggingen komt het er in de eerste plaats op aan een onderneming te analyseren aan de hand van de criteria Milieu, Maatschappij en Goed ondernemingsbestuur, zowel om de bedrijven waarin we beleggen beter te leren kennen als om de daaraan verbonden risico's beter te kunnen beoordelen.

Bestuur

Industrie & Dienstverlening

≈ 60% van de score

Bevoegdheid van het leidinggevende team

Tegengestelde machten

Respect voor de minderheidsaandeelhouders

Beoordeling van de extra-financiële risico’s

Milieu

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 15% van de score

Beleid & acties

Resultaten

Leveranciers

Milieu-impact van de producten

Maatschappij

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 25% van de score

Klantenbinding & Vooruitgang

Bescherming

Leveranciers

Maatschappelijke impact van de producten

Relatie met de samenleving

Malus Controverses

Naargelang de ernst van de controverse, bestraffing van de globale ESG-score van de onderneming (score op 10) met maximum 2 punten.

Analyse per geval van de controverses en focus op hun werkelijkheid ten opzichte van de geanalyseerde onderneming.

Een ethisch comité beslist over de gevoeligste gevallen.

Onze eigen methodieken

Als het gaat om verantwoord beleggen hebben we altijd onze eigen koers gevaren. Gaandeweg hebben we ons ESG-analysemodel verrijkt met nieuwe methodologieën:

DOD-bijdragen

Om te bepalen welke ondernemingen positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Een methodologie – gebaseerd op een diepgaande analyse van de producten en diensten van ondernemingen en van de impact van hun MVO-initiatieven – die centraal staat in het beheerproces Positive Impact Europe van Echiquier.

Klimaattransitie

Om te beoordelen in hoeverre ondernemingen acht slaan op klimaat- en biodiversiteitskwesties. Deze 'klimaatverdiensten' staan centraal in het beheersproces van Echiquier Climate Impact Europe.

Verantwoorde werkwijzen

Om de niet-financiële kwaliteit van de fondsen en de inzet van de beheersmaatschappijen te analyseren en slechts die uit te kiezen die volgens ons de hoogste eisen stellen. Deze 'methodologie' die kijkt naar de staat van dienst op MVB-gebied is gegroeid uit een partnerschap tussen onze teams voor verantwoord beleggen en assetallocatie.

Meer dan enkel analyse: samenspraak met de aandeelhouders

Eenparigheid van stemmen! Samenspraak met de aandeelhouders vormt een wezenlijk bestanddeel van onze aanpak als verantwoord belegger. Wij verbinden ons ertoe stelselmatig deel te nemen aan de stemming op de aandeelhoudersvergaderingen en daarmee bij te dragen tot een beter ondernemingsbestuur. Ook bevorderen wij al jaren de betrokkenheid van de aandeelhouders door de voornaamste op het gebied van MVB geboekte vorderingen te delen met de ondernemingen waarin wij beleggen en die wij dan ook blijven volgen.

Bovendien nemen we met andere beleggers deel aan gezamenlijke projecten met als enig doel de ondernemingen samen bij te staan bij het verbeteren van hun MVB-praktijken! Bekijk onze aanpak in detail in ons Stem- en engagementsbeleid en ons Stem- en engagementsverslag.

Transparantie

Transparantie is een uitdaging en een plicht! In alle transparantie verantwoording afleggen voor onze methodieken en beleggingen is van het grootste belang. Wij stellen alles in het werk om onze knowhow didactisch verantwoord over te dragen. We leveren duidelijke en nauwkeurige content. Wij zijn voor meer transparantie over klimaatgebonden financiële risico's en steunen dan ook de TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). De documentatie die wij opstellen is gemakkelijk toegankelijk op onze website.

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info