Loader image

Onze ESG-analysemethodologie

Sinds 2007 hebben we onze eigen methodologie uitgewerkt om ondernemingen te analyseren en een rating te geven op het vlak van ESG. Ons beheerteam past deze methodologie systematisch en strikt toe op alle waarden die aanwezig zijn in onze beleggingsfondsen. Voor fondsen die onderworpen zijn aan de ESG-integratie wordt een aangepaste methodologie toegepast.

Een beleid van sectorale en normatieve uitsluitingen

Onze aanpak van verantwoord beleggen berust allereerst op een normgestuurd beleid dat gericht is op de uitsluiting van sectoren. Door bepaalde omstreden sectoren en praktijken uit te sluiten van financiering, vermijden we de negatieve impact op de maatschappij en/of het milieu van de betrokken ondernemingen. Alle fondsen die wij beheren hebben een gemeenschappelijke uitsluitingsgrond; daartoe behoren onder meer controversiële wapens, tabaksteelt en steenkoolproductie... Om ideologische redenen sluiten we tevens ondernemingen uit die bijzonder omstreden zijn, waaronder bedrijven die het Wereldpact van de Verenigde Naties aan hun laars lappen. Voor onze MVB-fondsen en vooral onze impactfondsen hanteren we een strenger uitsluitingsbeleid. Op grond daarvan kunnen sectoren zoals fossiele energie, wapenindustrie, kansspelen of GGO's worden uitgesloten.

Meer weten
Een beleid van sectorale en normatieve uitsluitingen

Bedrijfswaardering

Het analyseren van een bedrijf op basis van criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance is essentieel voor onze beleggingen, zowel om een beter inzicht te krijgen in de bedrijven waarin we beleggen als om de bijbehorende risico's beter in te schatten. De onderstaande methodologie is van toepassing op alle fondsen van Echiquier. Alle fondsen van Tocqueville hebben het SRI-label. Ze zijn gebaseerd op de GREaT-analysemethodologie, een engagement van de aandeelhouders voor duurzaamheid, transparante uitsluitingen en holistisch thematisch beleid voor een geëngageerd fondsengamma.

Bestuur

Industrie & Dienstverlening

≈ 60% van de score

Bevoegdheid van het leidinggevende team

Tegengestelde machten

Respect voor de minderheidsaandeelhouders

Beoordeling van de extra-financiële risico’s

Milieu

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 15% van de score

Beleid & acties

Resultaten

Leveranciers

Milieu-impact van de producten

Maatschappij

Industrie ≈ 20% van de score

Diensten ≈ 25% van de score

Klantenbinding & Vooruitgang

Bescherming

Leveranciers

Maatschappelijke impact van de producten

Relatie met de samenleving

Malus Controverses

Naargelang de ernst van de controverse, bestraffing van de globale ESG-score van de onderneming (score op 10) met maximum 2 punten.

Analyse per geval van de controverses en focus op hun werkelijkheid ten opzichte van de geanalyseerde onderneming.

Een ethisch comité beslist over de gevoeligste gevallen.

Interne methodologieën

We kunnen ook gebruikmaken van de aanvullende methodologieën en nauwkeurige expertise van onze aandeelhouder LBP AM, met name GREAT. Deze SRI-analysemethode is aangepast aan de specifieke kenmerken van verschillende activaklassen is bedoeld om bedrijven op twee dimensies te beoordelen: de verantwoordelijkheid van hun praktijken en de bijdrage van hun producten en diensten aan het oplossen van duurzaamheidskwesties. Bijna 10.000 emittenten profiteren van de kwantitatieve GREaT-analyse.

DOD-bijdragen

Om te bepalen welke ondernemingen positief bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Een methodologie – gebaseerd op een diepgaande analyse van de producten en diensten van ondernemingen en van de impact van hun MVO-initiatieven – die centraal staat in het beheerproces Positive Impact Europe van Echiquier.

Klimaattransitie

Om te beoordelen in hoeverre ondernemingen acht slaan op klimaat- en biodiversiteitskwesties. Deze 'klimaatverdiensten' staan centraal in het beheersproces van Echiquier Climate Impact Europe.

Verantwoorde werkwijzen

Om de niet-financiële kwaliteit van de fondsen en de inzet van de beheersmaatschappijen te analyseren en slechts die uit te kiezen die volgens ons de hoogste eisen stellen. Deze 'methodologie' die kijkt naar de staat van dienst op MVB-gebied is gegroeid uit een partnerschap tussen onze teams voor verantwoord beleggen en assetallocatie.

Meer dan enkel analyse: samenspraak met de aandeelhouders

De dialoog met aandeelhouders is een integraal onderdeel van onze benadering als verantwoordelijke belegger. In al onze fondsen streven we ernaar om systematisch te stemmen op Algemene Vergaderingen en zo onze bijdrage te leveren aan het verbeteren van corporate governance. Sinds een aantal jaar hanteren we ook een benadering van aandeelhoudersengagement, waarbij we de voortgang op het gebied van ESG-kwesties delen met de bedrijven waarin we beleggen en hun voortgang in de loop van de tijd volgen.

Bovendien nemen we met andere beleggers deel aan gezamenlijke projecten met als enig doel de ondernemingen samen bij te staan bij het verbeteren van hun MVB-praktijken! Bekijk onze aanpak in detail in ons Stem- en engagementsbeleid en ons Stem- en engagementsverslag.

Transparantie

Transparantie is een uitdaging en een plicht! In alle transparantie verantwoording afleggen voor onze methodieken en beleggingen is van het grootste belang. Wij stellen alles in het werk om onze knowhow didactisch verantwoord over te dragen. We leveren duidelijke en nauwkeurige content. Wij zijn voor meer transparantie over klimaatgebonden financiële risico's en steunen dan ook de TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). De documentatie die wij opstellen is gemakkelijk toegankelijk op onze website.

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info