Loader image

Onze overtuigingen

Verantwoord belegger sinds 1991 Omdat het creëren van duurzame waarde gebaseerd is op evenwicht en een beheer dat rekening houdt met de wereld van morgen, is onze extra-financiële analyse van toepassing op alle waarden die in de portefeuille aanwezig zijn.

Maatschappelijk verantwoord beleggen en prestatie: een winnend duo

Ons aloude engagement ten voordele van MVB sterkt ons in onze belangrijkste overtuiging: ondernemingen die zich het meest inzetten voor ecologische, sociale en governanceaspecten (ESG), leveren ook de beste prestaties.

Betekenis en prestatie samenbrengen is mogelijk. Meer nog, het is noodzakelijk! Zie onze studie “MVB & Prestatie”

MVB, een overtuiging van bij het begin

Sinds 1991 besteden wij in het bijzonder aandacht aan het bestuur van de ondernemingen waarin wij beleggen, en aan de mannen en vrouwen die die ondernemingen leiden. In 2007 hebben we onze MVB-methodologie geformaliseerd, een gepatenteerde methode die in de loop der jaren nog verder werd uitgebreid en gebaseerd blijft op hetzelfde principe: ontmoetingen met ondernemers, wat onvervangbaar is om een uitgebreid oordeel te vellen over de ESG-kwaliteit van de ondernemingen.

Impactbeleggen op de beurs

Met onze innoverende en zich constant vernieuwende theorie, die voortvloeit uit onze eigenzinnige en veeleisende stellingnames, spelen we in Frankrijk een voortrekkersrol bij het impactbeleggen in beursgenoteerde effecten. Deze impacttheorie steunt op drie pijlers: intentionaliteit, additionaliteit en meetbaarheid. Onze aanpak onderscheidt zich dankzij ons streven naar transparantie tegenover de beleggers, wat concreet blijkt uit onze jaarlijks uitgebrachte impactrapporten.

Meer weten
Impactbeleggen op de beurs
Onze inzet voor het klimaat.

Onze inzet voor het klimaat.

Omdat het klimaat in nood verkeert, hebben we begin 2021 een ambitieuze klimaatstrategie opgezet en ons klimaatgericht ondernemingsbestuur aangepast. Onze strategie behelst negen verbintenissen waarmee cliënten en ondernemingen aan de slag kunnen. De strategie heeft tot doel de klimaatproblematiek in alle taken en alle besluitvorming in de onderneming te integreren. Jaarlijks wordt over onze beleggingen een klimaatrapport uitgebracht.

Meer weten

Ons team voor Onderzoek naar Verantwoord Beleggen speelt een voorname rol bij ons beheer

Ons team Onderzoek Verantwoord Beleggen begeleidt het hele beheerteam om verantwoord beleggen in de praktijk te brengen. Het verzekert de kwaliteit van het ESG-onderzoek, coördineert de stem- en engagementsactiviteiten en draagt intern en extern bij aan de ontwikkeling van de MVB-expertise.

Meer weten

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Ons MVB-aanbod

Onze beleggingsoplossingen om betekenis en prestatie te koppelen.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info