Loader image

Meer betekenis geven aan uw belegging

La Financière de l'Echiquier stelt maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen voor en past ook de analyse van de extra-financiële criteria toe op zijn volledige actieve beheergamma. Aan de hand van de analyse van deze ESG-criteria is het mogelijk de risico’s beter te bepalen en nieuwe beleggingsmogelijkheden op te sporen.

Onze MVB-fondsen

Onze oplossingen voor verantwoord beleggen vormen de kern van onze aanpak inzake verantwoord beleggen. Ze hebben het MVB-label van de Franse Staat gekregen.

Echiquier Major SRI Growth Europe

 • Grote Europese groeiwaarden
 • Leiders van hun sector
 • Een MVB-aanpak voor de selectie van best-effort en best-in-universe effecten
 • Een overtuigend bottom-up beheer

Echiquier Positive Impact Europe

 • Europese waarden van alle soorten en alle kapitalisaties
 • Ondernemingen die bijdragen aan de Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (DOD) van de VN
 • Een SICAV met veeleisend bestuur en een raad van hoofdzakelijk onafhankelijke experts
 • Delen van de beheerskosten met een filantropisch doel

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

 • Een langlopend fonds met een netto marktblootstelling tussen 0% en 40%
 • Een SRI-fonds, dat in aanmerking komt voor een aandelenspaarplan (PEA), met lage volatiliteit
 • Grote Europese groeiwaarden
 • Leiders van hun sector

Onze beleggingsaanpak

Met onze strategie willen wij op een daadkrachtige manier bijdragen tot het oplossen van de grote wereldwijde uitdagingen, met name door deel te nemen aan de financiering van ondernemingen die actief bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

ESG-integratie voor al onze fondsen

Ons doel bestaat erin 100% van de waarden die in al onze fondsen zijn belegd, te analyseren aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit basisprincipe van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om de praktijken van het volledig beheerteam geleidelijk te verenigen met die welke in het kader van de MVB-fondsen worden toegepast.

ESG-integratie voor al onze fondsen

Ons doel bestaat erin 100% van de waarden die in al onze fondsen zijn belegd, te analyseren aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit basisprincipe van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om de praktijken van het volledig beheerteam geleidelijk te verenigen met die welke in het kader van de MVB-fondsen worden toegepast.

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info