Loader image

Geef uw belegging meer zin

Wij integreren in ons complete gamma van actief beheerde fondsen niet-financiële criteria. Dankzij de analyse van deze criteria kunnen wij beter uitmaken wat de risico's zijn en nieuwe belegginskansen ontdekken.

Ons aanbod Verantwoord Beleggen

Ons gamma verantwoorde beleggingen valt uiteen in drie soorten producten, die in meer of mindere mate rekening houden met, extra-financiële criteria in hun beleggingsproces:

ESG-integratie

Onze aanpak houdt rekening met de ESG-risico's en -kansen. Onze ICB's met ESG-integratie passen een gemeenschappelijke filter voor sectorale en normatieve uitsluitingen toe, zodat niet kan worden belegd in ondernemingen die op ESG-gebied de grootste risico's met zich meebrengen.

Duurzame beleggingen waarin we geloven

De financiering van een duurzame economie staat centraal in het beleggingsproces van onze MVB-fondsen. Er worden extra sectorale uitsluitingen toegepast. Met niet-financiële criteria wordt bij het beheerproces terdege rekening gehouden. Met een strenge ESG-quotering kan ten minste 20% van het beleggingsuniversum van de betrokken fondsen worden uitgesloten.

Impact

In de strategie van onze impactfondsen staat het streven naar meetbare positieve impact centraal. Om deze impact op milieu en maatschappij te maximaliseren, baseren we de selectie van ondernemingen voor onze portefeuille op eigen innoverende en veeleisende methodologieën.

Onze beleggingsaanpak

Onze aanpak voor verantwoord beleggen houdt een aantal stappen in. Elke soort product vertoont eigen kenmerken. Maak in detail kennis met onze aanpak op basis van uitsluitingen, transparantie en engagement.

ESG-integratie voor al onze fondsen

Ons doel bestaat erin 100% van de waarden die in al onze fondsen zijn belegd, te analyseren aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit basisprincipe van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om de praktijken van het volledig beheerteam geleidelijk te verenigen met die welke in het kader van de MVB-fondsen worden toegepast.

ESG-integratie voor al onze fondsen

Ons doel bestaat erin 100% van de waarden die in al onze fondsen zijn belegd, te analyseren aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit basisprincipe van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om de praktijken van het volledig beheerteam geleidelijk te verenigen met die welke in het kader van de MVB-fondsen worden toegepast.

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info