Loader image
KREDIETEN EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES / CONVERTEERBARE OBLIGATIES

Echiquier Convexité SRI Europe I

Echiquier Convexité SRI Europe is een fonds dat belegt in converteerbare obligaties en beursgenoteerde opties van bedrijven uit de Europese Unie, via een hoofdzakelijk bottom-up-proces dat streeft naar een optimale convexiteit en een maximale risico-rendementsverhouding.

Deelbewijs I - FR0010383448 - VI : 1 433,84

Performance 2024

+2,43%

Jaar geannualiseerd

+2,05%sinds creatie
op 12/10/2006

Activa onder beheer

94,5 miljoen euro

Beleggingshorizon

2 jaar

SRI PRIIPS

3/7

Op 16/07/2024

Beheerders

Emmanuel Martin

Fund Manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
3 maanden +1,46 +2,90
2024 +2,43 +4,98
1 jaar +4,30 +6,94
3 jaar -6,91 -6,96
5 jaar -0,57 +2,78
10 jaar +13,03 +20,13
Referentie-index +43,38 +40,59

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I Benchmark
1 jaar +4,29 +6,92
3 jaar -2,36 -2,37
5 jaar -0,11 +0,55
10 jaar +1,23 +1,85
Referentie-index +2,05 +1,94

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +2,43
Benchmark +4,98
Echiquier Convexité SRI Europe I +5,69
Benchmark +5,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -14,93
Benchmark -15,79
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,80
Benchmark +0,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,82
Benchmark +6,68
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,92
Benchmark +11,44
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,72
Benchmark -4,89
Echiquier Convexité SRI Europe I +3,64
Benchmark +3,53
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,21
Benchmark -0,41
Echiquier Convexité SRI Europe I +7,51
Benchmark +7,60

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +1,46
Benchmark +2,90
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,43
Benchmark +4,98
Echiquier Convexité SRI Europe I +4,30
Benchmark +6,94
Echiquier Convexité SRI Europe I -6,91
Benchmark -6,96
Echiquier Convexité SRI Europe I -0,57
Benchmark +2,78
Echiquier Convexité SRI Europe I +13,03
Benchmark +20,13
Echiquier Convexité SRI Europe I +43,38
Benchmark +40,59

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Convexité SRI Europe I +4,29
Benchmark +6,92
Echiquier Convexité SRI Europe I -2,36
Benchmark -2,37
Echiquier Convexité SRI Europe I -0,11
Benchmark +0,55
Echiquier Convexité SRI Europe I +1,23
Benchmark +1,85
Echiquier Convexité SRI Europe I +2,05
Benchmark +1,94

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 4,02 5,92 1,15 -1,05 0,63
3 jaar 5,88 7,68 -0,35 -0,04 0,73
5 jaar 6,53 7,75 0,06 -0,29 0,80

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 4,02
Volatiliteit van de index 5,92
Sharpe-ratio 1,15
Informatieratio -1,05
Beta 0,63
Volatiliteit van het fonds 5,88
Volatiliteit van de index 7,68
Sharpe-ratio -0,35
Informatieratio -0,04
Beta 0,73
Volatiliteit van het fonds 6,53
Volatiliteit van de index 7,75
Sharpe-ratio 0,06
Informatieratio -0,29
Beta 0,80

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 12/10/2006
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index REFINITIV EUROPE FOCUS HEDGED CB (EUR)
Beleggingshorizon 2 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 12/10/2006
ISIN-code FR0010383448
SRI PRIIPS 3/7
Minimaal beleggingsbedrag 1 000 000 €
Beleggersprofiel Gereserveerd voor institutionele beleggers
Jaarlijkse beheerskosten TTC 0,70%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
0,70%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,45%