Stéphanie Bobtcheff

Blik op Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Na een moeilijk jaar in 2022 voor de strategie van het fonds als gevolg van een plotse en forse rentestijging en een gebrek aan interesse in small- en mid-caps, is de situatie op de aandelenmarkten sinds eind 2022 gestabiliseerd. De vooruitzichten zijn gericht op hernieuwde belangstelling voor deze activaklasse, die het historisch beter heeft gedaan dan large-caps.

Activiteiten

Small- en mid-caps presteren al twee jaar slechter dan de markt. In de afgelopen tien jaar hebben Europese small- en mid-caps het ruimschoots beter gedaan dan de Europese markt, wat tot een aantal waarderingsuitwassen heeft geleid. Eind 2021 vertoonden small- en mid-caps een waarderingspremie van ongeveer 40%, twee keer het historische gemiddelde[1]. De afgelopen twee jaar had deze activaklasse, met name groeiaandelen, te lijden onder een zeer sterke compressie van multiples, versterkt door een ongunstig renteklimaat. In deze omgeving hebben beleggers ook het risiconiveau in hun portefeuilles verlaagd door de voorkeur te geven aan de meest liquide activa. De grootschalige terugkopen waarmee small- en midcapfondsen worden geconfronteerd, wegen op korte termijn op de prestaties van deze activaklasse.

De afgelopen twee jaar zijn de prestaties van het fonds sterk beïnvloed door de scherpe daling van de waarderingsmultiples: tussen september 2021 en september 2023 bedroeg de de-rating van het fonds meer dan 30%, terwijl de winsten van de bedrijven in de portefeuille in de tussentijd met gemiddeld meer dan 10% per jaar zijn gegroeid[2]. Een groot deel van de portefeuille bleef aan het begin van het jaar de-rating ondergaan, ondanks solide halfjaarpublicaties.

In 2023 profiteerde het fonds van twee overnames, Simcorp en Dechra, tegen aanzienlijke premies van meer dan 40%. De goede resultaten van Moncler, Edenred, Recordati en Scout 24 werden door de markt verwelkomd. De halfgeleidersector – een recente diversificatie van de portefeuille – deed het bijzonder goed, gedreven door de opkomst van artificiële intelligentie. Onder de teleurstellingen blijft de gezondheidszorgsector (Carl Zeiss, Sartorius, enz.) lijden onder de voorraadafbouw en de vertraging van de Chinese markt.

Beleggingsstrategie

Small- en mid-caps hebben momenteel een historisch lage premie van 4% ten opzichte van large-caps, wat zeer gunstig afsteekt bij de historische gemiddelde premie van bijna 20%. Naar onze mening biedt dit waarderingsniveau een goede instap voor beleggers met een beleggingshorizon op de lange termijn.

We zien ook een opleving van fusies en overnames in deze activaklasse, die bijzonder aantrekkelijk is voor private-equityfondsen, industriëlen en familiale aandeelhouders. In ons universum hebben sinds begin 2023 al verschillende deals plaatsgevonden met aanzienlijke premies, wat volgens ons de aanzienlijke onderwaardering van de activaklasse weerspiegelt. Tot slot doen small- en mid-caps het op de lange termijn beter dan large-caps, dankzij de structureel hogere winstgroei.

Hoewel de inflatie en renteverhogingen waarschijnlijk achter de rug zijn, zou de angst voor economische groei de aandacht van beleggers weer moeten richten op het winstmomentum van bedrijven. Dit is een gunstigere achtergrond voor onze strategie van aandelenselectie, die zich richt op de kwaliteit van fundamentals en veerkrachtige bedrijfsgroei.

Disclaimers: In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. Het fonds is hoofdzakelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het risico van beleggingen in small- en midcapaandelen en het risico van discretionair beheer.

De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd. De in dit document geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de auteurs. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds en alvorens te beleggen, raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com.

 

[1] S&P (Capital IQ)

[2] Goldman Sachs (data sources FactSet)