Echiquier ARTY Fund A EUR

Dit compartiment is een feedercompartiment van het fonds Echiquier ARTY (het "masterfonds").Het compartiment is permanent volledig belegd in deelnemingsrechten van Echiquier ARTY, zijn masterfonds, en in bijkomende orde in liquiditeiten.LU0969069607

Echiquier Arty is een gediversifieerd fonds dat belegt in Europese aandelen en bedrijfsobligaties en in liquiditeiten, dat beschikt over expertise op het gebied van effectenselectie en flexibel is bij de toewijzing tussen en binnen activaklassen.

Gediversifieerd mengfonds

Het beheerteam
-
Performance 2018
107,84
VI op 06/12/2018
1 308,1
Activa onder beheer Echiquier ARTY per 06/12/2018
4/7
Risiconiveau
5,99
"Volatiliteit Echiquier ARTY
5 jaar
Beleggingshorizon

Olivier
de Berranger

Directeur activabeheer

Guillaume
Jourdan

Medebeheerder van ARTY en beheerder van Echiquier Convexité Europe

Documentatie

Performances

Periode-op-periode
Echiquier ARTY Fund A EUR Benchmark
3 maandene - -
2018 - -
1 jaar -8,34 -2,81
3 jaar - -
5 jaar +8,84 +10,80
10 jaar +65,46 +29,96
Referentie-index +49,47 +18,63
Jaarlijkse performances
Echiquier ARTY Fund A EUR Benchmark
2018 - -
2017 +5,56 +3,29
2016 +4,49 +2,32
2015 +2,27 +2,26
2014 +4,47 +4,34
2013 - +5,02
2012 +13,46 +3,77
Tot het fiscale jaar 2013, de gepresenteerde prestaties werden gesimuleerd op basis van de prestaties van het Master-fonds Echiquier ARTY. De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Samenstelling Echiquier ARTY

op 31/10/2018
POSITIE
Bedrijven Weging (%)
Nestlé 1,0
Volkswagen 1,0
Saint-Gobain 1,0
Allianz 1,0
Orange 1,0
5,0
ECONOMISCHE SECTOR
Sectoren Weging (%)
Discretionaire consumptie 17,3
Gezondheidszorg 13,6
Communicatie diensten 12,8
Financiën 12,8
Immobiliën 10,3
Materialen 7,7
Energie 7,3
Industrie 6,7
Basisconsumptie 6,0
IT 5,5
100
Land
Land Weging (%)
Frankrijk 42,5
Duitsland 21,5
Zwitserland 9,8
Nederland 7,2
UK 5,2
Italië 4,2
Denemarken 3,4
België 2,4
Luxemburg 2,3
Anderen 1,5
100
BEURSWAARDE
Grootte Weging (%)
>6000 M€ 81,5
Tussen 2000 M€ en 6000 M€ 15,6
<1000 M€ 2,9
100
Activaklasse
Actif Weging (%)
Obligaties 61,4
Aandelen 27,4
Liquiditeiten 5,7
Convertibles 5,6
100
Notering
Notering Weging (%)
Investment Grade 62,3
High Yield 29,1
zonder rating 8,6
100

Kenmerken

Oprichtingdatun : 08/11/2013
Waardering en  Fondsvaluta : Dagelijks (EUR)
Min. investeringshorizon : 5 jaar
Depositohouder : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Value-performer : BNP Paribas Sec. Services – Lux.
Juridische status : SICAV
ISIN-code van het master-fonds : FR0010611293
Referentie-index : 50% IBOXX EUR CORP 3-5 ANS, 25% EONIA CAPITALISE, 25% MSCI EUROPE NR
ISIN-code : LU0969069607
Risiconiveau : 4/7
Minimum inschrijving : Nihil
Beleggersprofiel : Alle klanten
Instelling verantwoordelijk voor de financiële dienstverlening : BNP Paribas Securities Services – Luxembourg Branch*


* De EBI, het prospectus en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar bij deze instelling

Kosten

Inschrijvingscommissie : 3,00%
Terugkoopcommissie : 0,00%
Jaarlijkse beheerskosten (TTC) : 1,50%

Voor meer informatie over de kosten raden wij u aan de EBI en het prospectus van de ICBE te raadplegen

Disclaimer

De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De beheerkosten zijn in de resultaten begrepen. De waarde van beleggingen kan fluctueren als gevolg van marktschommelingen en beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB's geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur van worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI) en in het prospectus van de betreffende ICB's, die te vinden zijn op deze website. De EBI moet vóór de inschrijving aan de belegger worden overhandigd.