Louis Porrini

Immunotherapie, zegt u?

De bijzonder dynamische sector van de gezondheidszorg is voortdurend in verandering, geschraagd door zijn vermogen tot vernieuwing. Immunotherapie, die met name het landschap van de kankerbehandelingen volledig heeft veranderd, is daar een belangrijk voorbeeld van. Anders dan bij chemotherapie wordt er getracht de immuuncellen te activeren die de kankercellen omringen, opdat die de zieke cellen zouden vernietigen. Hoewel veelbelovend, worden de therapieën weinig gebruikt en zijn ze weinig toegankelijk door de hoge kostprijs en de beperkte beschikbaarheid. Om ze op grote schaal te ontwikkelen, zijn grote en doorslaggevende investeringen nodig. Bovendien biedt de technische en wetenschappelijke vooruitgang in de gezondheidszorg tal van investeringsmogelijkheden. Impactbedrijven en -beleggers liggen aan de basis van die veranderingen.

Op wereldkankerdag, elk jaar op 4 februari, wordt er met name opgeroepen tot meer investeringen en meer vernieuwende behandelingen. Het is geen simpele klus. De ziekte vormt wereldwijd de op een na grootste doodsoorzaak, en het aantal kankerdiagnoses zal tegen 2040 vermoedelijk met 60% stijgen[1]. Immunotherapie vult de klassieke therapieën aan, maakt ze doeltreffender, en zorgt er ervoor dat meer patiënten er baat bij hebben. De markt voor dit therapeutische proces, die in 2022 op ruim 105 miljard dollar werd geraamd, zou tegen 2030 meer dan 300 miljard dollar[2] waard moeten zijn.

Immunotherapie verscheen slechts recent ten tonele en is een baanbrekende vernieuwing voor de farmaceutische laboratoria. De Zweeds-Britse groep AstraZeneca werkt momenteel aan een vijftigtal projecten rond kankerbehandeling. De resultaten van een behandeling met Durvalumab, die werden voorgesteld op het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) in 2023, spreken voor zich. In combinatie met chemotherapie leidt dat monoklonale antilichaam twee maal vaker tot genezing dan chemotherapie op zich. Op het vlak van immunotherapie stapelen de voorbeelden zich op. De Zwitserse groep Lonza, een producent van biologische geneesmiddelen, is een speler van kapitaal belang, die niet alleen optreedt als fabriek om die behandelingen op industriële schaal mogelijk te maken, maar ook als partner bij de ontwikkeling van nieuwe therapieën door grote laboratoria zoals AstraZeneca.

Een ander voorbeeld zien we bij de Duitse biotechonderneming BioNTech, dat monoklonale antilichamen ontwikkelt en messenger-RNA-technologieën inzet voor de behandeling van tumoren en kanker. In 2023 kondigde de Duitse firma al aan van start te gaan met klinische testen voor een vaccin dat kanker zou bestrijden.

Als voedingsbodem voor vernieuwing en onderzoek biedt de gezondheidszorg tal van investeringsmogelijkheden en een soms onvermoed stijgingspotentieel. Hoewel de beursresultaten van de grote farmaceutische laboratoria, biotechs en medtechs in 2023 beperkt waren, wordt 2024 volgens ons het jaar van het herstel. De sector kreeg klappen door tijdelijke elementen als de sluiting van de geldkraan, de corruptiebestrijdingsmaatregelen in China en de bovenmaatse voorraadniveaus na COVID-19. Nu het kader gunstiger is, zullen steeds meer investeringsfondsen hun pijlen richten op de vernieuwendste ondernemingen, rekening houdend met de mooie vooruitzichten voor de sector.

Disclaimers De geuite meningen komen overeen met de overtuigingen van de beheerder. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven. Noch hun aanwezigheid in de beheerde portefeuilles noch hun prestaties zijn gegarandeerd.
[1] Wereldgezondheidsorganisatie, 2020
[2] Exactitude Consultancy, 2023