LFDE zal een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn icb-gamma

Per 31 december 2019 zal La Financière de l’Echiquier een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn icb-gamma:

Van sommige van onze icb’s die onlangs in Frankrijk het ISR-label hebben gekregen, zullen we de naam veranderen om rekening te houden met die nieuwe SRI-dimensie. Het gaat om de volgende icb’s:

  • Echiquier Agenor Mid Cap Europe wordt Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe
  • Echiquier Credit Europe wordt Echiquier Credit SRI Europe

De definitie van de beheerdoelstelling en de beleggingsstrategie in het prospectus van deze icb’s zal worden aangevuld met de elementen in verband met de SRI-dimensie.

De kostenstructuur van de volgende icb’s zal worden gewijzigd:

  • Echiquier World Equity Growth

Voor deze icb’s worden de vaste kosten van de aandelen of rechten van deelneming voor particulieren gereduceerd, terwijl een prestatievergoeding van 15% wordt ingevoerd indien de icb een meerprestatie behaalt ten opzichte van zijn benchmark. In dat verband moeten we opmerken dat deze veranderingen zeker tot een daling van de recurrente kosten leiden, zonder dat daarom de totale kosten met zekerheid zullen dalen. Bij een aanzienlijke meerprestatie kan die daling van de vaste kosten worden gecompenseerd door de prestatievergoeding.

Bovendien zullen de transactiekosten, ongeacht de betrokken aandelen, in deze icb’s dalen van 0,40% naar 0,30%.

De referentie-index van Echiquier Convexité Europe zal per 1 januari 2020 worden vervangen door de Exane Convertibles Index Europe gehedged tegen het valutarisico ter weerspiegeling van de beheerstijl (tot dusver was de referentie-index de ongehedgede Exane Convertibles Index Europe).

Ten slotte zal La Financière de l’Echiquier ook enkele aanpassingen doorvoeren in het prospectus van de icb’s ARTY, Echiquier Patrimoine en Echiquier AltaRocca Convertibles om de beleggingsstrategie en de gebruikte instrumenten te verduidelijken. Deze aanpassingen zullen uiteraard worden opgenomen in het prospectus van de feedercompartimenten van deze icb’s in de Luxemburgse SICAV.