Loader image
ALTERNATIEF / SYSTEMATISCH

Echiquier QME

Dit fonds hanteert een eigen kwantitatieve beheermethode die systematisch tradingstrategieën toepast op aandelen, vastrentende waarden, staatsobligaties en valuta, om te kunnen profiteren van zowel bullish als bearish markttrends, met een gemiddelde jaarlijkse volatiliteit van minder dan 10%.

Deelbewijs A - FR0012815876 - VI : 1 112,19

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

123,1 miljoen euro

Beleggingshorizon

3 jaar

Risiconiveau

4/7

Op 06/12/2022

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op… 19/07/2022

Blik op Echiquier QME

Focus op… 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Alexis Grutter

Beheerder

Ludovic Berthe

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier QME A Benchmark
2022 +3,04 -0,12
2021 +0,40 -0,49
2020 +3,98 -0,47
2019 +2,26 -0,40
2018 -3,84 -0,37
2017 +2,19 -0,36
2016 +2,22 -0,32
2015 - -0,11

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier QME A Benchmark
1 jaar +3,19 -0,16

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier QME A +3,04
Benchmark -0,12
Echiquier QME A +0,40
Benchmark -0,49
Echiquier QME A +3,98
Benchmark -0,47
Echiquier QME A +2,26
Benchmark -0,40
Echiquier QME A -3,84
Benchmark -0,37
Echiquier QME A +2,19
Benchmark -0,36
Echiquier QME A +2,22
Benchmark -0,32
Echiquier QME A -
Benchmark -0,11

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier QME A +3,19
Benchmark -0,16

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 8,24 0,09 0,52 0,54 -16,61
3 jaar 7,47 0,05 0,38 0,39 -13,01
5 jaar 8,11 0,04 0,21 0,21 -12,05

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 8,24
Volatiliteit van de index 0,09
Sharpe-ratio 0,52
Informatieratio 0,54
Beta -16,61
Volatiliteit van het fonds 7,47
Volatiliteit van de index 0,05
Sharpe-ratio 0,38
Informatieratio 0,39
Beta -13,01
Volatiliteit van het fonds 8,11
Volatiliteit van de index 0,04
Sharpe-ratio 0,21
Informatieratio 0,21
Beta -12,05

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index EURO SHORT TERM RATE
Beleggingshorizon 3 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 6
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 06/11/2015
ISIN-code FR0012815876
Risiconiveau 4/7
Minimum inschrijving 1 000 €
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,50%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%
Provisie bij beter resultaat dan benchmark 15% van de prestaties beter dan het max. tussen 2% en de gekapitaliseerde EONIA