Coline Pavot

Toegang tot gezondheidszorg, een prioriteit

“Ongelijkheden in de gezondheidszorg liggen aan de basis van de verschillen in levensverwachting” kondigde de WHO in 2019 aan. Van de ongelijke toegang tot vaccins tot de toenemende problemen bij het functioneren van de gezondheidszorgvoorzieningen, met name door een tekort aan gezondheidswerkers. De gezondheidscrisis heeft de toenemende ongelijkheid bij de toegang tot gezondheidszorg en de daaruit voortvloeiende gevolgen, duidelijk gemaakt. De gezondheid van bevolkingen op wereldschaal lijkt dus afhankelijk te zijn van deze veelzijdige aspecten. Sinds enkele maanden analyseren de teams van La Financière de l’Echiquier (LFDE) dit thema dat ook voor ons als impactbeleggers een veelbelovend beleggingsthema blijkt te zijn.

Wat zijn de onderliggende redenen voor de moeilijke toegang tot gezondheidszorg? Wat zijn de oplossingen om de belemmeringen weg te nemen? Wij hebben getracht deze vragen in de loop van ons onderzoek te beantwoorden.

Geografische redenen

Geografische toegankelijkheid is een belangrijk aspect bij toegang tot gezondheidszorg. Wereldwijd hebben naar schatting 646 miljoen mensen geen toegang tot een gezondheidscentrum binnen een uur van hun woonplaats1. Dit is des te dramatischer omdat sommige ziekten een nauwgezette medische follow-up vereisen. Enkele van de mogelijke oplossingen zijn de telegeneeskunde en de daaraan gerelateerde technologieën die een uitkomst bieden voor regio’s met weinig medische centra en die een snellere gezondheidszorg mogelijk voor mensen in geïsoleerde gebieden.

Financiële redenen

8,5 biljoen dollar per jaar is het bedrag dat wereldwijd aan gezondheidszorg wordt besteed, een bedrag dat in 20 jaar is verdubbeld2. Deze kosten zetten zowel de nationale gezondheidsstelsels als de financiële draagkracht van de patiënten onder druk, met negatieve gevolgen voor de toegang tot zorg. In de Verenigde Staten is 33% van de volwassen bevolking om financiële redenen niet in staat de aanbevolen zorg te volgen of een bezoek aan de dokter te betalen3. Om een antwoord te bieden op deze uitdaging innoveren bedrijven om de betaalbaarheid van de zorg te verbeteren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor technologieën voor in-vitrodiagnostiek, die slechts 2 tot 3% van de wereldwijde uitgaven voor gezondheidszorg4 vertegenwoordigen, maar waarvan de meeste medische beslissingen afhangen, waardoor de zorgtijd en de verblijfsduur in ziekenhuizen kunnen worden verkort.

Een kwestie van beschikbaarheid

Europa kampt met een tekort van een miljoen gezondheidswerkers5. Dit tekort aan gezondheidswerkers ondermijnt de capaciteit om zorg te verlenen. De kwestie van de beschikbaarheid betreft ook de behandelingen. 300 miljoen mensen in de wereld worden getroffen door een ziekte waarvoor momenteel geen behandeling bestaat6. Bedrijven werken aan deze dubbele uitdaging door tijdbesparende software voor zorgverleners en innovatieve biologische geneesmiddelen te ontwikkelen voor ziekten die niet worden gedekt, zoals zeldzame ziekten en bepaalde vormen van kanker.

Gebrek aan vertrouwen

De laatste moeilijkheid die werd vastgesteld is de mate waarin patiënten vertrouwen hebben in behandelingen. Zo vertrouwt 37% van de Fransen er niet op dat de gezondheidszorg hen de beste behandeling biedt7. Dit gebrek aan vertrouwen kan verband houden met verschillende factoren, zoals bezorgdheid over de kwaliteit van de zorg als gevolg van mediaschandalen of de pijnlijke aard van bepaalde behandelingen. Verbetering van het vertrouwen van de patiënt in de zorgkwaliteit is ook een bron van innovatie voor bedrijven, met name voor bedrijven die innovatieve medische apparatuur ontwikkelen, zoals draadloze insulinepompen, wat bijdraagt tot meer comfort en een beter gebruik van de behandeling.

Dankzij zijn eigen methodologie wil LFDE deze vier dimensies bestrijken, in overeenstemming met de door de WHO gedetecteerde problemen in verband met toegang tot gezondheidszorg. Uitdagingen en beleggingsmogelijkheden.

1Nature Medicine, 2020
2OMS, 2019
3CommonWealth Fund, 2016
4In Vitro Diagnosis Market Size, Share & Covid-19 Impact Analysis, 2021
5Europese commissie
6European Journal of Human Genetics, 2019
7Statista, 2021