Olivier de Berranger

Op zoek naar het verloren rendement

Na een lange periode van ontbering wordt de obligatiemarkt weer wat aantrekkelijker. Die herleving van de activaklasse is een gevolg van de monetaire verkrapping die achttien maanden geleden van start ging. Hoewel de financiële gemeenschap de desinflatie begint in te prijzen, loopt de rente op de bedrijfsobligaties steeds verder op. De omstandigheden zijn sterk veranderd, en we zagen zelden zo’n duidelijk signaal om opnieuw te kiezen voor die activaklasse, die de voorbije jaren wat in de vergetelheid raakte.

De beleidsrente van de Europese Centrale Bank ligt op het hoogste peil sinds de creatie van de eenheidsmunt, waarbij het langetermijngedeelte van de curve momenteel 2,9% bedraagt, in lijn met de Franse tienjaarsrente, die enkele weken terug zelfs flirtte met de 3,6%[1], zoals in 2011. Maar dat is slechts een deel van de vergelijking. De hernieuwde aantrekkelijkheid is ook te danken aan de stijging van de risicopremies. Het is namelijk de druk op die twee factoren die de carry, of het actuarieel rendement, opdrijft.

Die heropleving van de risicopremies wijst erop dat de markten de komende jaren een stijging van de wanbetalingsratio verwachten. Het voorbije decennium bleven ze nagenoeg stabiel en schommelden ze rond de 1 à 2% voor het hoogrentende universum (‘high yield‘). De echte vraag is evenwel: hoe hoog zullen ze klimmen? Als het scenario van afnemende inflatie zonder wezenlijke economische tegenvallers de consensus wordt, kunnen de bedrijfsobligaties de vruchten plukken van een dubbel positief effect, de dalende rente en de krimpende risicopremies, en dus een hogere carry.

Intussen ligt de rente op hoogwaardige bedrijfsobligaties (‘investment grade‘), waarbij de emittenten een goede financiële gezondheid kunnen voorleggen, rond de 4% (A-rating), ten opzichte van 0,4% eind 2021. High yield biedt ongeveer 6,5% en de hybride bedrijfsobligaties, dat wil zeggen achtergestelde obligaties die zijn uitgegeven door niet-financiële ondernemingen, ruim 6%[2].

Om geen nieuwe kansen te missen, volgen we zowel de hoogrentende als de hoogwaardige obligaties nauwlettend op. Door die diversiteit kunnen we portefeuilles samenstellen met uiteenlopende risico-rendementsprofielen.

We zijn erg enthousiast over de nieuwe kansen die zich na enkele magere jaren weer aandienen. Dankzij onze ruim vijftien jaar ervaring, en zonder in te boeten op de eisen die we stellen aan de kwaliteit van de emittenten, kunnen onze obligatiefondsen de vruchten plukken van de opportuniteiten in dit nieuwe tijdperk. Ook in gunstige omstandigheden is expertise een pluspunt. Bij obligaties, net zoals bij aandelen, blijft selectiviteit van cruciaal belang!

 

 

Disclaimers: De meningen die in dit document worden geuit, zijn de overtuigingen van de auteur. LFDE kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
[1] Bloomberg: 2,9% per 04/12/2023 en 3,6% per 18/10/2023.
[2] Per eind november, Bloomberg-index in euro.