Transparantie, een prioriteit voor beursgenoteerde impactbeleggingen

Als pionier op het gebied van beursgenoteerde impactbeleggingen publiceert La Financière de l’Echiquier (LFDE) vandaag de jaarlijkse impactverslagen voor haar twee impactfondsen, evenals het tweede verslag over haar bedrijfsstrategie Klimaat & Biodiversiteit.

De publicatie van deze verslagen weerspiegelt het grote belang dat LFDE hecht aan transparantie. In een steeds complexer wordende regelgeving – SFDR, de Europese CSRD-richtlijn, de Europese taxonomie – is het absoluut noodzakelijk om de transparantie te vergroten en beleggingsbeslissingen te nemen op basis van het prisma van dubbele materialiteit.

De impactverslagen van de twee fondsen die geclassificeerd staan als artikel 9 van de SFDR en die in Nederland op de markt zijn gebracht, gecontroleerd door Better Way, een onafhankelijk adviesbureau, zijn vrij beschikbaar op lfde.com:

In deze publicaties wordt verslag gedaan van de impact van de bedrijven in de portefeuille. Ze geven een overzicht van alle middelen die zijn ingezet om bij te dragen aan de impact van de strategieën, op basis van de beste marktpraktijken.

Het verslag over de Klimaat en Biodiversiteitsstrategie van LFDE maakt de balans op van de acties die in 2022 zijn uitgevoerd voor elk van de 9 engagementen van de strategie. Het doel van deze strategie is om klimaat- en biodiversiteitskwesties te integreren in alle bedrijfsonderdelen en besluitvormingsprocessen van het bedrijf, met name in de investeringen. Dit tweede verslag voldoet ook aan de eisen van artikel 29 van de Franse Klimaat- en Energiewet en aan de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Bettina Ducat, algemeen directeur van LFDE verklaart:

“Transparantie naar onze klanten is essentieel. Deze belangrijke publicaties weerspiegelen onze hoge standaarden en onze ambitie op het gebied van beursgenoteerde impactbeleggingen, een prioriteitsgebied voor de vermogensbeheersector en voor La Financière de l’Echiquier.

Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en CEO, voegt eraan toe:

“Als pioniers van beursgenoteerde impactbeleggingen in Frankrijk sinds 2017, zijn we van plan om onze inzet voor impact te blijven versterken en tegelijkertijd te streven naar topprestaties op financieel gebied voor het kapitaal dat door onze klanten wordt toevertrouwd.

Coline Pavot, Head of ESG Research, licht toe:

“In een steeds veranderende regelgeving is de publicatie van deze rapporten geïnspireerd door de best practices in de markt, die met name voortkomen uit het werk van de FIR, France Invest en het Institut de la Finance Durable. Ons doel is om onze klanten een voorbeeldaanpak te bieden die voortdurend wordt verbeterd. ”

 

Over La Financière de l’Echiquier |www.lfde.com 
La Financière de l’Echiquier (LFDE) werd opgericht in 1991 en is een van de grootste door ondernemers opgerichte beheermaatschappijen in Frankrijk. LFDE vertrouwt op zijn expertise in beheer op basis van overtuigingen en biedt zijn klanten – institutionele klanten, distributeurs en particulieren – verantwoordelijke producten en oplossingen aan die zij nodig hebben om de waarde van hun beleggingen te laten aangroeien. LFDE, dat 11,5 miljard euro beheert (per 31-12-2022), heeft meer dan 140 werknemers en is aanwezig in Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Zwitserland en de Benelux.

 

Disclaimer
Noot voor beleggers: uw belegging in het compartiment heeft geen directe gevolgen voor het milieu en de samenleving, maar het compartiment tracht te kiezen voor en te beleggen in ondernemingen die voldoen aan de precieze criteria die in de beheerstrategie zijn vastgelegd. Deze fondsen brengen risico van kapitaalverlies, aandelenrisico, risico van beleggingen in small- en midcapaandelen, valutarisico en risico van discretionair beheer met zich mee. De beslissing om in deze fondsen te beleggen mag niet alleen gebaseerd zijn op zijn niet-financiële aanpak en moet ook rekening houden met alle andere kenmerken van het fonds, en met name met zijn risico’s, zoals beschreven in het prospectus. Deze fondsen zijn in Italië alleen beschikbaar voor professionele beleggers. Meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van deze fondsen vindt u in de reglementaire documenten op www.lfde.com.