Loader image
ASSETALLOCATIE

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier Global Flexible A

Deelbewijs A - FR001400BE31 - VI : 102,99

Performance 2022

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

6,8 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

4/7

Op 30/11/2022

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Alexis Bienvenu

Beheerder

Clément Inbona

Beheerder

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index €STER capitalisé+5,5%
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 19/09/2022
ISIN-code FR001400BE31
Risiconiveau 4/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,60%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%