Loader image
ASSETALLOCATIE

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier Global Flexible A

Deelbewijs A - FR001400BE31 - VI : 100,24

Performance 2023

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

9,6 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

3/7

Op 17/03/2023

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Alexis Bienvenu

Beheerder

Clément Inbona

Beheerder

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 19/09/2022
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index €STER capitalisé+5,5%
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 19/09/2022
ISIN-code FR001400BE31
SRI PRIIPS 3/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,60%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%