Loader image

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier European Bonds

Echiquier Credit Europe beoogt hoger te scoren dan of gelijk aan de index IBOXX EURO CORPORATE 3-5 JAAR, via verhandelbare, in euro's uitgedrukte schuldbrieven ("bondpicking"), uitgegeven door emittenten zoals private ondernemingen, Overheden of overheidslichamen.

Deelbewijs - - VI : 0,00

Performance 1991

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

0,0 miljoen euro

Beleggingshorizon

0 jaar

SRI PRIIPS

0/7

Op 01/01/1991

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 27/02/2023
Juridische status
Beleggingshorizon 0 jaar
Waardering en  Fondsvaluta ()
Depositohouder
Value-performer
SFDR classificatie
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 27/02/2023
ISIN-code
SRI PRIIPS
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel
Jaarlijkse beheerskosten TTC 0,00%
Inschrijvingscommissie 0,00%
Terugkoopcommissie 0,00%