MARKT FLASH

Wat moeten we denken van de daling van de Europese aandelenmarkten sinds 19 september 2014?

door Marc Craquelin, Directeur Vermogensbeheer

arrow2
Te downloaden

Deze consolidatie valt te verklaren door een combinatie van factoren:

De daling van de grondstofprijzen, en meer bepaald van de olieprijs (-23 % sinds 1 juni), wordt door de markten beschouwd als een vooruitlopende indicator van de vertraging van de wereldwijde groei.

– Bovendien isde zichtbaarheid afgenomen door de geopolitieke omstandigheden in het Midden-Oosten en in Oekraïne, en nu ook door de onzekerheid wat betreft de impact van het ebolavirus op de wereldwijde handel.

In Europa blijven de economische indicatoren onder de verwachtingen. Dit zet de beleggers ertoe aan om geografische arbitrages uit te voeren en de geldstromen te richten naar de opkomende landen.

– Bovendien heeft de ECB nog geen overtuigend antwoord geboden op het zwakke inflatieniveau. Daardoor neemt de vrees toe voor een ‘Japans’ scenario in de eurozone.

– Deze afname van de inflatieverwachtingen, die weerspiegeld worden door de dalingen van de inflatieswaps, duiken ook in de VS weer op en versterken de vrees voor een vertraging van de Amerikaanse groei.

– Tot slot heeft de aanzet tot de stopzetting van de ‘quantitativeeasing’ door de FED de beleggers ertoe aangezet om op bepaalde dossiers hun winst te nemen vóór de publicatie van de resultaten voor het derde kwartaal.


Maar verschillende trends zouden de markt op middellange termijn moeten ondersteunen:

De lage grondstof- en energieprijzen spelen in het voordeel van de koopkracht van de Europese consumenten.

De daling van de euro sinds 1 juni, meer bepaald ten opzichte van de dollar (1,26 eind september 2014), is een positieve factor voor Europa en meer specifiek voor de exporterende ondernemingen.

De ECB blijft actief, onder leiding van Dhr. Draghi. We hebben vertrouwen in zijn capaciteit om innoverende maatregelen te treffen om de groei te ondersteunen en het deflatierisico te bestrijden.

De rente blijft buitengewoon laag. Dit moedigt de beleggers aan om opnieuw risico’s te nemen en biedt de ondernemingen de mogelijkheid om hun financiële kosten te drukken.

– Tot slot benadrukken we de goede prestaties van de ‘investment grade’ obligaties, waardoor de huidige consolidatie zich sterk onderscheidt van de beurscrisis van 2008!


Wat doen in deze context?

> De daling van de Europese markten is volgens ons nog niet voorbij. Op korte termijn geven wij dus de voorrang aan gediversifieerde fondsen zoals ARTY, een fonds dat tegemoetkomt aan de verwachtingen van beleggers die een beperkte volatiliteit nastreven via een portefeuille die evenwichtig verdeeld is tussen aandelen en bedrijfsobligaties. Het fonds heeft dankzij zijn reactiviteit goed gereageerd op de turbulente zomermaanden.

> We blijven ervan overtuigd dat consolidatiefases interessante opportuniteiten bieden voor de aandelenfondsen. Op middellange termijn is Echiquier Major goed gepositioneerd om voordeel te halen uit deze context.Het fonds belegt in grote Europese groeiwaarden waardoor er een blootstelling is aan grote Europese exporteurs die de komende maanden zullen genieten van gunstige financieringsvoorwaarden.


De fondsen van Financière de l’Echiquier zijn voornamelijk belegd in aandelen en bedrijfsobligaties en houden een risico op kapitaalverlies in. Voor meer informatie over de risico’s en de kosten verwijzen we naar de prospectussen die op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn bij de beheervennootschap, of kunt u contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner.

Te downloaden

arrow