Olivier de Berranger

Zakenklimaat

Naar jaarlijkse gewoonte hebben de groten der aarde onlangs weer verzamelen geblazen in het bergdorpje Davos, in het Zwitserse kanton Graubünden. Voor het eerst stond in de debatten op het Wereld Economisch Forum het klimaat centraal. De Amerikaanse president blonk uit in onverschilligheid en had het over “klimaatdoemdenkers en hun apocalyptische voorspellingen”. De jongere generaties vonden dat discours onaanvaardbaar en zelfs has been. Zij hielden de druk op de leidende organisaties en in het bijzonder hun toekomstige werkgevers hoog. Eén jaar nadat ruim 10.000 studenten in Frankrijk het Manifeste pour un réveil écologique ondertekenden, blijkt uit een recente peiling van de Boston Consulting Group dat een meerderheid van hen (72%) vindt dat bedrijven te weinig inspanningen doen voor het klimaat. Davos bood hen een podium om hun ambities te tonen.

Is er een betere plaats denkbaar dan het neutrale Zwitserland om aan te kondigen dat je streeft naar een andere vorm van neutraliteit, koolstofneutraliteit? Dat is precies wat AstraZeneca heeft gedaan: de farmagroep verklaarde tegen 2025 haar CO2-uitstoot te willen neutraliseren en tegen 2030 haar hele waardeketen koolstofnegatief te willen maken. De groep zal alleen nog hernieuwbare energie gebruiken en zijn wagenpark vervangen door elektrische voertuigen. Om koolstofnegatief te worden zal AstraZeneca de komende vijf jaar met het herbebossingsprogramma ‘AZ Forest’ vijftig miljoen bomen planten, waaronder één miljoen in Frankrijk. Later volgden nog enkele andere bedrijven (onder andere Starbucks en Microsoft).

Maar wat houdt koolstofneutraliteit eigenlijk in? Om die te bereiken “moet er een evenwicht zijn tussen de CO2-uitstoot en de opname van CO2 uit de atmosfeer in ‘carbon sinks’ (of natuurlijke koolstofputten), zoals bomen” (definitie van het Europees Parlement). Op die manier kan de opwarming van het klimaat beperkt worden tot 1,5 graad, de drempel die het IPCC als veilig beschouwt. Veel koolstofputten zijn er niet: de bossen, de oceanen en technieken om koolstof af te vangen en op te slaan – die nog in de kinderschoenen staan en zeer duur zijn. Toch mag compenseren door bomen aan te planten slechts een laatste redmiddel zijn en alleen dienen voor de restuitstoot die op geen enkele manier kan worden geëlimineerd.

De Europese Unie wil koolstofneutraal zijn in 2050 en elk bedrijf moet daar zijn steentje toe bijdragen. Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven die zich voorbereiden op de wereld van morgen door ambitie te tonen op klimaatvlak (door te anticiperen op klimaatrisico’s en de bijbehorende kosten, door van de klimaatuitdaging een kans te maken en oplossingen aan te reiken, enz.) kapitaal zullen aantrekken. Ze vormen aantrekkelijke beleggingen en een bron van kansen en rendement voor vermogensbeheerders en spaarders.