Louis Bersin

Nieuws van de markten - Echiquier World Equity Growth

Na een moeilijk jaar voor groeiaandelen in 2022 is de langetermijnrente licht gedaald, wat gunstig zou moeten zijn voor deze beleggingscategorie.

Het beheerteam blijft echter voorzichtig voor de rest van 2023.

Tegen deze achtergrond licht Louis Bersin, de beheerder van het fonds, de strategie toe die is ontwikkeld om het hoofd te bieden aan deze marktomgeving, die in 2023 volatiel zou kunnen blijven.