<< Terugblik op de actualiteit

Wekelijkse update

Haastige spoed…

 

Na de maand in juichstemming te zijn gestart, sloten de aandelenmarkten de afgelopen week nagenoeg neutraal af. Alom werd een afwachtende houding aangenomen.

Afwachtende houding inzake de brexit. Ondanks de scepsis in Frankrijk hebben de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie besloten tot een flexibele verlenging van de brexit-datum. Terwijl Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, een uitstel tot maximaal 12 maanden had voorgesteld, heeft het Verenigd Koninkrijk uiteindelijk maximaal 6 maanden uitstel gekregen – tot 31 oktober. De enige tegenprestatie die de EU verlangt is de deelname van het Verenigd Koninkrijk aan de Europese verkiezingen. Drie scenario’s liggen dus nog op tafel: goedkeuring zonder verdere onderhandelingen van het in november jongstleden bereikte akkoord, intrekking van artikel 50 waardoor het Verenigd Koninkrijk deel blijft uitmaken van de EU, of een hard brexit op 31 oktober. Dit uitstel, dat in de lijn der verwachtingen lag na het voorstel van Donald Tusk vorige week, voorkomt weliswaar dat we van deadline naar deadline gaan, maar leidt niet tot een wezenlijke vooruitgang.

Afwachtende houding van de ECB. Na de laatste vergadering van de centrale bank op woensdag uitte de voorzitter zich in voorzichtige en zeer vage bewoordingen. Terwijl beleggers hoopten dat hij tekst en uitleg zou geven bij de nieuwe langerlopende herfinancieringstransacties voor banken (TLTRO III), kwam Mario Draghi met de mededeling dat de voorwaarden tijdens de eerstvolgende vergadering aan de orde zouden komen. Hij liet hooguit weten dat deze voorwaarden zouden afhangen van hoe de kredietverlening aan de particuliere sector en de economische vooruitzichten zich ontwikkelen. Niets nieuws dus. Ook de eerder door de media genoemde maatregel om de desastreuze gevolgen van de negatieve rente voor de banksector te verzachten, kwam niet ter sprake. Mario Draghi deed zelfs zijn best om met geen woord te reppen over “tiering“, de mogelijkheid voor banken om vrijgesteld te worden van de 0,40% rente die zij per jaar aan de ECB betalen over een deel van hun overtollige liquiditeiten. Samengevat, zoals Draghi zelf te kennen gaf, had deze vergadering tot doel de economische vooruitzichten te analyseren en niet om knopen door te hakken. Met andere woorden: de ECB laat de mogelijkheid van een conjuncturele opleving in het tweede kwartaal open, en kijkt de kat uit de boom alvorens te kiezen voor een nog inschikkelijker beleid.

Afwachtende houding van de markten. Toch was er de afgelopen week geen gebrek aan nieuwe ontwikkelingen wat betreft de macro-economische situatie, (geo)politieke kwesties en het monetaire beleid. Het resultatenseizoen, dat vrijdag van start ging met de cijferpublicaties van de Amerikaanse banken JP Morgan en Wells Fargo, maant echter tot enige voorzichtigheid. Niet alleen zijn de verwachtingen omtrent de winst per aandeel de afgelopen weken fors naar beneden bijgesteld, ook zullen beleggers in de publicaties van de Amerikaanse banken, die de eerstekwartaalcijfers inluiden, ook aanwijzingen proberen te vinden over de recessierisico’s in de Verenigde Staten en met name over het wanbetalingspercentage van kredieten (met name consumentenkredieten).

Een afwachtende houding over de hele linie dus, die niet echt als een verrassing komt, terwijl bijna alle grote wereldwijde aandelenindexen sinds het begin van het jaar een tweecijferige groei hebben gerealiseerd.