Olivier de Berranger

Wekelijkse update

Volop werk aan de winkel voor de ECB deze zomer!

 

De laatste vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) had uiteindelijk een vrij matige impact op de markten. Daarbij moet aangetekend worden dat de verwachtingen onder beleggers hooggespannen waren: een zeer verruimingsgezinde toon van Mario Draghi; meer informatie over een eventueel nieuw activa-inkoopprogramma en over een mogelijke “tiering” (maatregelen ten gunste van banken om de impact van de negatieve rente te verzachten); en zelfs een verlaging van de depositorente, waarvan de waarschijnlijkheid door de markten op circa 40% werd geschat.

Uiteindelijk leken veel beleggers van een koude kermis thuis te komen. De handhaving van de depositorente werd zonder morren geaccepteerd. Sommigen hadden hun hoop er weliswaar op gevestigd, maar een verlaging was niet het centrale scenario. En vooral: de markten schoven dit non-event snel terzijde om zich te richten op de toespraak van Mario Draghi, waarin hij zich naar verwachting zeer verruimingsgezind zou tonen. Dat viel echter een beetje tegen.

In het persbericht van de raad van bestuur worden twee belangrijke beleidswijzigingen genoemd. Enerzijds, waar tot op heden sprake was van “handhaving van de rente op het huidige niveau“, luidt de formulering nu “op het huidige niveau of lager“, hetgeen duidt op een renteverlaging voor het einde van het jaar, en misschien zelfs al in september. Anderzijds, terwijl voorheen een inflatie van “onder maar dicht bij 2%” werd nagestreefd, maakt het persbericht enkel gewag van een convergentie naar “zijn doelstelling”. Net als de Federal Reserve (Fed) kiest de ECB dus voor een “symmetrisch” inflatiebeleid. Met andere woorden: de ECB is bereid de inflatie tot boven 2% te laten stijgen zonder noodzakelijkerwijs de rente te verhogen, om eerst zeker te weten dat er sprake is van een duurzame trend.

Deze aspecten, die tekenend zijn voor de drastische beleidsversoepeling van de ECB, waren door Mario Draghi reeds aan de orde gesteld tijdens zijn toespraak in Sintra. De in het persbericht aangekondigde wijzigingen komen dus niet echt als een verrassing. De persconferentie bracht de markten echter aan het twijfelen. Op de vraag “waarom wordt de rente niet met onmiddellijke ingang verlaagd?” antwoordde Mario Draghi bijvoorbeeld dat het “moeilijk was om momenteel pessimistisch te zijn”. Na de publicatie van zeer slechte economische cijfers voor de eurozone wekt deze retoriek bevreemding, ook al voerde Draghi aan dat consumptie en werkgelegenheid goed stand hielden. Ook benadrukte hij dat “het monetaire beleid al veel heeft gedaan”, en riep hij de lidstaten op het optreden van de ECB te steunen door expansieve begrotingsmaatregelen.

Hoewel Mario Draghi er nogmaals op wees dat alle instrumenten kunnen worden ingezet om het monetaire beleid te versterken, lijkt er binnen de raad van bestuur vooralsnog geen consensus te bestaan over de te nemen maatregelen, noch over de omvang ervan. Ook op dit punt moeten we wachten tot september. De enige concessie aan de markten: de garantie dat elke renteverlaging gepaard zal gaan met een “tiering”-mechanisme. Vrij mager gezien de verwachtingen…

De verschillen van inzicht binnen de raad van bestuur oplossen, de omvang en de betreffende activa van een nieuw activa-inkoopprogramma definiëren, de gevolgen van een nieuwe renteverlaging voor het bankwezen in kaart brengen teneinde de “tiering” te kalibreren en de gepubliceerde economische cijfers analyseren om de ramingen verder te nuanceren: de leden van de ECB hebben hun handen vol deze zomer!