Loader image
KREDIETEN EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES / KREDIETEN

Echiquier Credit SRI Europe I

Echiquier Credit SRI Europe is een fonds met SRI-label dat belegd is in bedrijfsobligaties, voornamelijk uit de eurozone, en dat bij de selectie van emittenten een SRI-benadering combineert met een kredietanalyse.

Deelbewijs I - FR0011829050 - VI : 100,74

Performance 2022

-9,84%

Jaar geannualiseerd

+0,09%sinds creatie
op 12/05/2014

Activa onder beheer

165,1 miljoen euro

Beleggingshorizon

2 jaar

Risiconiveau

3/7

Op 22/09/2022

Beheerders

Olivier de Berranger

Chief Investment Officer

Uriel Saragusti

Beheerder

Aurélien Jacquot

Analist

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Credit SRI Europe I Benchmark
2022 -9,84 -11,02
2021 +0,23 -0,19
2020 +0,60 +1,55
2019 +4,25 +4,01
2018 -2,71 -0,68
2017 +4,07 +1,64
2016 +5,72 +3,52
2015 -1,19 +0,46

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Credit SRI Europe I Benchmark
3 maandene -0,76 -0,96
2022 -9,84 -11,02
1 jaar -10,24 -11,74
3 jaar -8,69 -9,77
5 jaar -7,29 -6,53
10 jaar - -
Referentie-index +0,74 +0,84

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Credit SRI Europe I Benchmark
1 jaar -10,24 -11,74
3 jaar -2,98 -3,37
5 jaar -1,50 -1,34
10 jaar - -
Referentie-index +0,09 +0,10

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Credit SRI Europe I -9,84
Benchmark -11,02
Echiquier Credit SRI Europe I +0,23
Benchmark -0,19
Echiquier Credit SRI Europe I +0,60
Benchmark +1,55
Echiquier Credit SRI Europe I +4,25
Benchmark +4,01
Echiquier Credit SRI Europe I -2,71
Benchmark -0,68
Echiquier Credit SRI Europe I +4,07
Benchmark +1,64
Echiquier Credit SRI Europe I +5,72
Benchmark +3,52
Echiquier Credit SRI Europe I -1,19
Benchmark +0,46

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Credit SRI Europe I -0,76
Benchmark -0,96
Echiquier Credit SRI Europe I -9,84
Benchmark -11,02
Echiquier Credit SRI Europe I -10,24
Benchmark -11,74
Echiquier Credit SRI Europe I -8,69
Benchmark -9,77
Echiquier Credit SRI Europe I -7,29
Benchmark -6,53
Echiquier Credit SRI Europe I -
Benchmark -
Echiquier Credit SRI Europe I +0,74
Benchmark +0,84

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Credit SRI Europe I -10,24
Benchmark -11,74
Echiquier Credit SRI Europe I -2,98
Benchmark -3,37
Echiquier Credit SRI Europe I -1,50
Benchmark -1,34
Echiquier Credit SRI Europe I -
Benchmark -
Echiquier Credit SRI Europe I +0,09
Benchmark +0,10

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 4,13 4,63 -2,22 0,90 0,81
3 jaar 4,68 4,06 -0,47 0,28 1,07
5 jaar 3,75 3,25 -0,23 -0,05 1,07

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 4,13
Volatiliteit van de index 4,63
Sharpe-ratio -2,22
Informatieratio 0,90
Beta 0,81
Volatiliteit van het fonds 4,68
Volatiliteit van de index 4,06
Sharpe-ratio -0,47
Informatieratio 0,28
Beta 1,07
Volatiliteit van het fonds 3,75
Volatiliteit van de index 3,25
Sharpe-ratio -0,23
Informatieratio -0,05
Beta 1,07

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Referentie-index IBOXX EUR CORP 3-5 ANS
Beleggingshorizon 2 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 12/05/2014
ISIN-code FR0011829050
Risiconiveau 3/7
Minimaal beleggingsbedrag 1 000 000 €
Beleggersprofiel Voorbehouden aan institutionele beleggers
Jaarlijkse beheerskosten TTC 0,60%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%