Nieuws van de markten

De markten beleven de ene historische week na de andere. Vooral afgelopen week was ongezien: in vier dagen (op Goede Vrijdag waren de beurzen gesloten) steeg de S&P 500 met ruim 12% in dollar, boekte de Nasdaq meer dan 10% winst en koersten de Europese aandelenindices bijna 8% hoger. De aandelen die tijdens de crisis de zwaarste klappen hadden gekregen, in het bijzonder uit conjunctuurgevoelige sectoren, liepen daarbij voorop.

Vanwaar die stijging?

De economische problemen en de gezondheidscrisis verergeren, maar de afgelopen dagen was er ook nieuws dat beleggers weer wat vertrouwen schonk.

In een groot deel van Europa lijkt de piek in het aantal nieuwe ernstige gevallen van Covid-19 achter de rug of nabij. Oostenrijk en Spanje hebben in uiteenlopende mate de maatregelen versoepeld. Er gloort wat licht aan het einde van de tunnel. Beleggers kijken altijd vooruit en reageerden dan ook enthousiast, ook al is de weg nog lang en onzeker.

Naast dat goede nieuws van het gezondheidsfront is er de gigantische, nog steeds aanzwellende steun van centrale banken en overheden. Zo heeft de Federal Reserve op 9 april voor 2.300 miljard dollar aan obligatieaankopen en ondersteuning van de kredietverlening van banken aangekondigd. Voor het eerst toont ze zich zelfs bereid om Amerikaanse bedrijfsobligaties te kopen uit het zogeheten ‘hoogrentende’ segment, een eufemisme voor ‘van matige kwaliteit’. Dat is vrij logisch: er wordt een golf van ratingverlagingen verwacht, dus door hoogrentende uitgiften links te laten liggen zou de Fed tal van bedrijven aan hun lot overlaten. Niettemin is het een belangrijke stap: voortaan kan de Fed zowat elk type obligatie kopen. Die daadkracht sterkt beleggers in het geloof dat er geen grenzen zitten aan de steun van de centrale bank.

Behalve die fundamentele factoren speelt ook mee dat de leden van de ‘OPEC+’ een akkoord hebben bereikt over een productiebeperking om de olieprijs te ondersteunen. Dat vermindert de druk op de olieproducenten, vooral in de VS, en de werkgelegenheid in de sector.

Een technische factor, tot slot, is dat de waarschijnlijk nog zeer defensieve positionering van beleggers mogelijk een automatische ommekeer heeft ingeluid. Wanneer de markt zich extreem optimistisch of pessimistisch opstelt, zien we immers dat die trend in ieder geval gedeeltelijk weer keert.

Wekt deze rally vertrouwen?

Voorzichtigheid blijft volgens ons geboden. De aangekondigde begrotingsstimuli zijn inderdaad ongezien, maar er zijn nog veel vraagtekens.

Niet alle steunmaatregelen zullen meteen voelbaar zijn voor de bedrijven en huishoudens. Een bijkomende onzekerheid is hoelang de inperkingsmaatregelen van kracht zullen blijven. Ze zullen geleidelijk worden versoepeld, maar kunnen opnieuw worden aangescherpt, bijvoorbeeld wanneer zich een tweede golf van besmettingen voordoet. De komende zes maanden is voorzichtigheid dus geboden.

Tot slot zijn de waarderingen van aandelen weer gestegen tot het niveau van voor de crisis, wat in de huidige context moeilijk houdbaar lijkt. Beleggers lijken zich weinig om de waarderingen te bekommeren.

Wat te doen met uw vrije cash (als u die hebt) ?

Een beetje vertrouwen lijkt ons gerechtvaardigd gezien de steun van ongekende omvang in de vorm van monetaire en begrotingsmaatregelen. Nu instappen omdat de bodem bereikt zou zijn, vinden we echter gevaarlijk: sinds 1929 was de dreiging voor de economie niet meer zo groot als vandaag. De waarderingen zijn nog altijd hoog. Bovendien zijn we nog maar twee maanden ver in een crisis die wel eens langer dan een half jaar zou kunnen duren. Enige terughoudendheid lijkt ons dus geboden.

Voor wie op lange termijn belegt en het hoofd koel kan houden, kunnen de huidige instapniveaus niettemin interessant blijken. De centrale banken hebben namelijk te kennen gegeven dat ze er alles aan zullen doen om risicovolle activa onbeperkt te ondersteunen.

Geschreven op 14 april 2020