Gelukkig Nieuwjaar

ETF… Achter deze drie letters die staan voor “Exchange-Traded Funds” gaan fondsen schuil die beogen een performance van een index of een grondstof zo goed mogelijk te dupliceren. Wanneer u goud wilt kopen en dit niet onder het matras wilt bewaren, koopt u een fonds (een ETF, bij speculanten bekend onder de code GLD) dat met uitsluiting van enkele kosten de goudkoers dupliceert. Aangezien velen van u denken dat goud een ‘safe haven’ waarde is ( waarom? … dat is een ander verhaal) groeit dit fonds en koopt het goud, veel goud naarmate inschrijvingen binnenkomen. Vandaag bezitten de beheerders van deze bekende GLD USD 60 miljard aan goud (ca. 1500 ton) dat wil zeggen de helft van de reserves die de Banque de France aanhoudt (Centrale Bank in Frankrijk)!

De grote belangstelling voor GLD is slechts een illustratie van de ‘gretigheid’ waarmee beleggers zich storten op dit gele metaal maar het volume waarmee de ETF’s groeien beperkt zich niet tot deze grondstof. In totaal vertegenwoordigen deze producten vandaag bijna USD 1 biljoen (ofwel 1000 miljard), ofwel circa 13% * van alle uitstaande bedragen van niet-monetaire en wereldwijd, beursgenoteerde fondsen. De groei van deze financiële producten is gigantisch, terwijl zij 10 jaar geleden nog bijkomstige producten waren. Een werving van 1 biljoen in 10 jaar is geen opwelling meer maar een algemeen consensus!

Wat voor goud geldt bestaat in een subtielere vorm ook op aandelenmarkten. Sinds 25 jaar kan men een ETF kopen of verkopen en de performance van Standard and Poor’s (belangrijkste index op de Amerikaanse markt) dupliceren, maar vandaag heeft iedereen toegang tot deze producten op totaal verschillende markten zoals China (uiteraard !), de Amerikaanse farmaceutische industrie, de CAC maar ook de dubbele CAC (2 keer de performance van de CAC, bij stijging en daling ).

De oprichters van ETF hebben geen gebrek aan verbeeldingskracht en elke dag groeit “het assortiment”. Deze ontwikkeling is niet zonder gevolgen voor ons beleggingsuniversum en hetzelfde woord voor financieel activabeheer duidt voortaan op twee totaal verschillende beroepen: de “industriëlen” van de index (producenten van ETF) en de specialisten die in aandelen beleggen. De eerste categorie belooft vooral niet lager te presteren dan de buurman terwijl de tweede categorie altijd probeert hoger te scoren. “Gerobotiseerde beheerders” bijgestaan door krachtige IT-systemen om indexen te dupliceren versus menselijke vaardigheid op zoek naar vrijheid om zich te onttrekken aan het kuddediergedrag op financiële markten.

Vanwege hun omvang en beheerbeleid, zijn de ETF slecht manoeuvreerbare reuzen geworden die minder frequent bezochte zijwegen mijden. Dat is uitstekend nieuws voor onze gespecialiseerde beroepen, omdat wij profijt trekken van de turbulentie veroorzaakt door het beheer dat zich baseert op indexen en wij ons vooral kunnen toeleggen op gebieden waar zij geen kennis van hebben.

2010 blijft voor veel indexen en ETF’s een troosteloos jaar, maar stelt iedereen in de gelegenheid weer op verhaal te komen. Dankzij de uitzonderlijke outperformance van traditionele beheerders ten opzichte van hun indexen kunnen wij onze overtuiging herhalen: indexen zijn in de eerste plaats om overtroffen en niet om gedupliceerd te worden.

Laten we samen de balans van dit decennium opmaken: hoewel deze 10 jaar “verloren jaren” waren voor spaarders die hebben gefocust op de CAC40, was het decennium heel duidelijk in het voordeel van hen die de voorkeur gaven aan activabeheer: Agressor is sinds het begin van het jaar met 28% gestegen (ten opzichte van een ongewijzigde CAC) en met 97% sinds 2000 (in vergelijking met een daling voor de CAC van 25%). Volhouden om niet te doen wat iedereen doet, is een goed thema voor de komende tien jaar.

* Bron: Barron’s

Didier LE MENESTREL
in samenwerking met Marc CRAQUELIN