La Financière de l’Echiquier brengt de SICAV "Echiquier" uit

La Financière de l’Echiquier (LFDE) verbetert de governance van haar vermogensbeheer en zet een aantal van haar gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF’s) om in compartimenten van een SICAV – de SICAV Echiquier – naar Frans recht. De wijziging wordt van kracht op 4 december. In een later stadium zal een andere, gelijksoortige operatie met betrekking tot andere GBF’s worden uitgevoerd. De beleggingsstrategie van de betreffende fondsen blijft ongewijzigd.

Deze omzetting draagt bij tot een betere governance, die wordt aangestuurd door een raad van bestuur die voor de helft uit onafhankelijke leden bestaat. In hun hoedanigheid van aandeelhouder krijgen beleggers nieuwe rechten, die tijdens de algemene vergadering kunnen worden uitgevoerd: het recht op vertegenwoordiging en het recht om te stemmen.

Deze omzetting heeft betrekking op diverse strategieën[1]: de Europese groei-midcaps, via Echiquier Agenor Mid Cap Europe; onze opportunistische strategie op Europese waarden, Echiquier Agressor en Echiquier Agressor PEA; de converteerbare obligaties via Echiquier AltaRocca Convertibles en Echiquier Convexité Europe; de gediversifieerde fondsen via Echiquier ARTY en Echiquier Patrimoine, en ten slotte de bedrijfsobligaties via Echiquier Crédit Europe en Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds.

“Buitenlandse beleggers hebben ontegenzeggelijk een belang bij dit type financiële instrumenten. Het is belangrijk dat LFDE hen de beste beleggingsvoorwaarden kan bieden. Deze transactie speelt in op de behoefte aan nieuwe groeimogelijkheden in het buitenland en onze ambitie om Europees marktleider te worden”, aldus Christophe Mianné, Algemeen Directeur van LFDE.

“Dankzij een aantal innovaties in het financiële centrum van Parijs zijn de internationale distributiemogelijkheden en de concurrentiepositie van vermogensbeheer verbeterd. Dankzij de SICAV Echiquier ontstaan er nieuwe perspectieven voor La Financière de l’Echiquier”, voegt Didier Le Menestrel, Voorzitter van LFDE daaraan toe.

 

[1] Liquiditeitsverruimende transactie (OST) door fusie-overname van 9 GBF’s op 4.12.2018 op basis van de netto-inventariswaarde op 3.12.2018.