Loader image
KREDIETEN EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES / KREDIETEN

Echiquier High Yield SRI Europe A

Echiquier High Yield SRI Europe is een obligatiefonds met een vaste looptijd, dat een deel omvat met vaste looptijd dat bedoeld is om een recurrent obligatierendement te genereren, en dat combineert met een flexibel deel om te profiteren van alle obligatiemogelijkheden, waar dan met name een krediet- en renterisico tegenover staat.

Deelbewijs A - FR0013193679 - VI : 105,86

Performance 2024

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

67,9 miljoen euro

Beleggingshorizon

3 jaar

SRI PRIIPS

2/7

Op 15/07/2024

Beheerders

Uriel Saragusti

Fund manager

Matthieu Durandeau

Fund manager

Aurélien Jacquot, CFA

Fund manager

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung. Die aufgeführten Renditen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren, jedoch vor Abzug von vom Anleger zu entrichtenden Steuern.
Tot 25 oktober 2021 had het fonds geen benchmark. Per 25 oktober 2021 zijn de beleggingsstrategie en het risico-/rendementsprofiel gewijzigd, wat betekent dat de getoonde prestaties onder andere omstandigheden zijn behaald.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier High Yield SRI Europe A Benchmark
1 jaar +9,42 +9,25

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier High Yield SRI Europe A +3,21
Benchmark +2,72
Echiquier High Yield SRI Europe A +10,37
Benchmark +11,79
Echiquier High Yield SRI Europe A -11,20
Benchmark -9,41
Echiquier High Yield SRI Europe A +0,54
Benchmark +2,27
Echiquier High Yield SRI Europe A -0,55
Benchmark -
Echiquier High Yield SRI Europe A +5,84
Benchmark -
Echiquier High Yield SRI Europe A -5,83
Benchmark -
Echiquier High Yield SRI Europe A +3,01
Benchmark -
Echiquier High Yield SRI Europe A -
Benchmark -

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier High Yield SRI Europe A +9,42
Benchmark +9,25

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 3,28 2,94 2,88 0,21 1,04
3 jaar 5,41 5,06 0,12 -0,62 1,05
5 jaar 5,75 7,80 0,16 -0,59 0,71

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 3,28
Volatiliteit van de index 2,94
Sharpe-ratio 2,88
Informatieratio 0,21
Beta 1,04
Volatiliteit van het fonds 5,41
Volatiliteit van de index 5,06
Sharpe-ratio 0,12
Informatieratio -0,62
Beta 1,05
Volatiliteit van het fonds 5,75
Volatiliteit van de index 7,80
Sharpe-ratio 0,16
Informatieratio -0,59
Beta 0,71

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 29/09/2016
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Frans beleggingsfonds (FCP)
Referentie-index MARKIT IBOXX EUR LIQUID HIGH YIELD
Beleggingshorizon 3 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 29/09/2016
ISIN-code FR0013193679
SRI PRIIPS 2/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle abonnees
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,10%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,10%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,64%