Loader image
ASSETALLOCATIE

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

DPE I Dynamique A

Deelbewijs A - FR001400N8Z8 - VI : 99,04

Performance 2024

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

0,3 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 18/04/2024

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Clément Inbona

Fund Manager

Alexis Bienvenu

Fund Manager

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 29/02/2024
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index MSCI WORLD NET TOTAL RETURN (en EUR)
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 6
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 29/02/2024
ISIN-code FR001400N8Z8
SRI PRIIPS 4/7
Minimum inschrijving Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,72%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
2,37%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,00%