Olivier de Berranger

Tijd om te handelen

De wereld is uit balans en er verschijnt een niet-aflatende reeks rapporten over de toestand van onze planeet en haar ecosystemen, het ene nog alarmerender dan het ander. Maar er is nog tijd om te handelen. We blijven ervan overtuigd dat het een cruciale taak van de financiële wereld is om kapitaal te investeren in de meest verantwoordelijke ondernemingen. Ook weten we zeker dat impactbeleggen grote invloed kan hebben op de financiële markten.

Als pionier op het gebied van impactbeleggen in beursgenoteerde bedrijven zet La Financière de l’Échiquier (LFDE) haar zoektocht naar impact¹ voort. LFDE heeft in 2021 een strenge en innovatieve impactdoctrine aangenomen die een afspiegeling is van onze unieke en veeleisende positionering en een kader bepaalt voor onze impactbeleggingen.

Echiquier Positive Impact Europe², een baanbrekend fonds dat in 2017 werd gelanceerd, blijft geschiedenis schrijven met de Europese bedrijven die het selecteert en ondersteunt. In 2021 zijn de eisen van het beleggingsproces aangescherpt en zijn de ex-ante impactindicatoren geformaliseerd. Ook de zoektocht van het fonds naar maatschappelijke impact is geïntensiveerd. We hebben besloten een aantal cliënten te betrekken bij de keuze van een project met grote maatschappelijke impact waaraan we extra financiële steun hebben verleend doordat we het een deel van de beheerkosten van het fonds hebben geschonken. Dankzij de betrokkenheid van onze cliënten konden we een vereniging kiezen die zich inzet voor sociale impact, de Fondation Excellence Ruralité. Deze stichting draagt bij tot de revitalisering van de Franse periferie door een nieuw schoolmodel te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van plattelandsgebieden.

De inzet van het beheerteam van Echiquier Positive Impact Europe is ook en vooral die van een team dat de bedrijven in de portefeuille begeleidt en de niet-financiële vooruitgangspunten met hen deelt, die in de loop der tijd gevolgd worden. Hoewel we niet uit het oog verliezen dat de vooruitgang in het milieu- en/of sociaal beleid van ondernemingen in de eerste plaats het resultaat is van het werk van hun managementteams, zijn we ervan overtuigd dat het de plicht en de verantwoordelijkheid van beleggers is om hun expertise te delen en hen te helpen hun positieve effecten te versterken en hun negatieve externe effecten verminderen, voor het algemeen welzijn.

2021 was een intens jaar. Een jaar van successen en twijfels, van progressie naar een duurzamer model en van individuele en collectieve verbintenissen. Dit 4de jaarlijkse impactrapport³ beschrijft het traject dat in de loop van het jaar is afgelegd en meet de gerealiseerde positieve en negatieve impact van elk bedrijf en van de negen door de Verenigde Naties gedefinieerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) waarop de beleggingsstrategie is gebaseerd.

Het gamma met impactfondsen van LFDE groeit en we blijven al onze energie steken in impactbeleggen en bedrijven.

 

¹ Noot voor beleggers: Hun belegging in het compartiment heeft geen directe gevolgen voor het milieu en de samenleving, maar het compartiment tracht te kiezen voor en te beleggen in ondernemingen die voldoen aan de precieze criteria die in de beheerstrategie zijn vastgelegd. Voor meer informatie over de kenmerken, risico’s en kosten van dit fonds raden we u aan de wettelijk voorgeschreven documenten te lezen. Deze kunnen geraadpleegd worden onze website www.lfde.com. De aandacht van de belegger wordt gevestigd op het feit dat de beheermaatschappij kan besluiten de verkoopregelingen van haar instellingen voor collectieve belegging te beëindigen overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.
² Het fonds is hoofdzakelijk belegd in aandelen en is voornamelijk blootgesteld aan het risico op kapitaalverlies, het aandelenrisico, het valutarisico en het risico van discretionair beheer.
³ Om toegang te krijgen tot het vierde Echiquier Positive Impact Europe rapport, klik hier.