La Financière de l'Echiquier publiceert het tweede impactrapport van Echiquier Positive Impact Europe

La Financière de l’Échiquier (LFDE), pionier op het gebied van impactbeleggen op beursgenoteerde markten, publiceert het tweede impactrapport van Echiquier Positive Impact Europe, een impactfonds[1] dat in 2017 gelanceerd is. Dit rapport, dat is opgesteld met behulp van een onafhankelijke deskundige, Better Way, meet concreet de positieve effecten van onze beleggingen in de bedrijven in de portefeuille, met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN.[2]

Zo draagt een miljoen euro belegd in Echiquier Positive Impact Europe bij tot:

  • medische zorg aan 1.489 patiënten | SDG 3 Goede gezondheid en welzijn
  • een reductie van de CO2-uitstoot met 186 ton, dankzij de productie van duurzame energie en verbetering van de energie-efficiëntie| SDG 7 Betaalbare en duurzame energie.

Met dit rapport, dat blijk geeft van onze transparantie naar beleggers toe, draagt LFDE bij aan de groei van impactfinanciering in beursgenoteerde markten die essentieel is voor de opbouw van een duurzame toekomst. Als lid van het Global Impact Investing Network (GIIN) doet LFDE ook mee aan vele werkgroepen en initiatieven die impactbeleggen bevorderen.

“We zien impact als de nieuwe grens van duurzaam beleggen. Onze bijdrage en betrokkenheid bij impactbeleggen zullen toenemen omdat we meer dan ooit overtuigd zijn van de dringende noodzaak om een veerkrachtiger en duurzamer ecosysteem op te bouwen”

aldus Sonia Fasolo, SRI-beheerder en manager van Echiquier Positive Impact Europe.

Om het tweede impactrapport van Echiquier Positive Impact Europe te raadplegen, klik hier

[1]De term ‘fonds’ verwijst naar een SICAV.
[2]Gegevens per 31-12-2019