De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

La Financière de l’Echiquier wil u steeds beter van dienst kunnen zijn. Daarom brengen wij u hierbij op de hoogte van de manier waarop wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De verordening harmoniseert de regels voor de verwerking en verzending van persoonsgegevens door privébedrijven en openbare instellingen binnen de Europese Unie (EU), waarop ondernemingen zich baseren om producten of diensten aan te bieden aan hun klanten en potentiële klanten.

Wij beschikken nu al over een aantal persoonsgegevens van u, met name om u informatie te kunnen toesturen over onze producten en diensten en algemener om u te informeren over onze activiteiten.

Daarom heeft La Financière de l’Echiquier een nieuw beleid opgesteld, waarin we beschrijven van welke personen wij persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens er precies worden verzameld, met welk doel die worden verzameld en op basis van welk gerechtvaardigd belang. Verder hebben we de bewaartermijn van deze gegevens gedefinieerd, evenals de maatregelen die we hebben genomen om de vertrouwelijkheid ervan te verzekeren.

Voor meer informatie over de maatregelen die La Financière de l’Echiquier heeft genomen voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de AVG of over uw rechten in verband met deze gegevens kunt u terecht op het e-mailadres contact_rgpd@lfde.com

Hartelijk bedankt voor uw vertrouwen in La Financière de l’Echiquier.