SRI is veerkrachtig en vervolgt zijn weg naar impact

La Financière de l’Echiquier, dat zich al tientallen jaren inzet voor verantwoord beleggen, verdiept zijn engagement voor impactbeleggen op de beursgenoteerde markten nog verder. Een slagvaardige aanpak die nog van voor de crisis dateert en één doel voor ogen heeft: dankzij de gedane beleggingen een positieve impact genereren op mens en planeet.

Grote crises kunnen veranderingen versnellen en waardevolle informatie opleveren. In een wereld gevangen in een mondiale pandemie beleefden de financiële markten in het eerste kwartaal van 2020 de snelste daling in hun geschiedenis, -20% in slechts 20 dagen. Als belegger in bedrijven zijn wij uiteraard geïnteresseerd in de beursreactie op de crisis van de ondernemingen die wij in portefeuille hebben. Deze reactie biedt veel informatie over de prestaties van duurzaam beleggen en bevestigt onze overtuiging van de veerkracht van bedrijven met de beste ESG-profielen. Bedrijven met een sterk ondernemingsbestuur, die de niet-financiële risico’s dus ook goed onder controle hadden, waren beter gepositioneerd om een crisis van deze omvang het hoofd te bieden en konden zich daarom gemakkelijker aanpassen.

De outperformance van een solide SRI-methodologie wordt hiermee bevestigd, ongeacht de marktomstandigheden. Onze studie ‘Duurzaam beleggen en rendement by LFDE’, die in 2019 is gepubliceerd en op 31-03-2020 is bijgewerkt, bewijst duidelijk de veerkracht van onze SRI-fondsen. Over een periode van 10 jaar genereert de portefeuille met de beste ESG-profielen een rendement dat hoger is als dat van de slechtste ESG-profielen, een kloof die aanzienlijk groter is geworden sinds dit jaar. De SRI-aandelenfondsen van LFDE, die hun niet-duurzame benchmark al hadden overtroffen, hebben hun veerkracht in de praktijk al bewezen. Deze outperformance is nog versneld sinds het begin 2020[1] .

De redenen voor de outperformance

Er zijn verschillende factoren die deze outperformance verklaren. De bedrijven met de beste ESG-profielen zijn overwegend kwaliteitsbedrijven met solide balansen. Het liquiditeitsrisico, dat in deze crisisperiode hoog was, heeft ervoor gezorgd dat de markt op grote schaal koos voor deze bedrijven, die als veilige beleggingen werden gezien. De aankoopstromen, die steeds meer gericht zijn op aandelen met de beste ESG-scores, zijn niet opgedroogd, integendeel (+30 miljard euro volgens Morningstar).

De veerkracht van de SRI-fondsen kan ook worden verklaard door een goed beheer van de niet-financiële risico’s, wat essentieel is bij een gezondheidscrisis. Bedrijven met een volwassen werknemers- en klantenbeschermingsbeleid en/of klimaatbeleid hebben zich sneller hersteld.

Volgens ons zijn de bedrijven die sterker uit de crisis komen de ondernemingen die zich hebben ingezet om de pandemie te bestrijden, zoals Air Liquide, dat beademingsapparatuur produceerde, en de bedrijven die rekening houden met hun hele ecosysteem en hun strategie opnemen in een langetermijnvisie.

Beleggers vergissen zich niet. Verantwoord beleggen blijft groeien, met in Frankrijk een dynamische instroom van +27% in de afgelopen maanden[2] . De weging van verantwoord beleggen steeg van 1 biljoen euro eind 2016 naar 1,86 biljoen euro eind 2019[3] , waarvan bijna een derde voor de SRI-markt. Dit is cruciaal voor de toekomst van de vermogensbeheersector en opent perspectieven voor groei, vooral op het gebied van impactbeleggen.

Impactbeleggen, de nieuwe grens van SRI

De crisis die we doormaken, versterkt een van onze diepste overtuigingen: de geldwereld speelt een cruciale rol bij het creëren van een duurzamer en veerkrachtiger ecosysteem en het opbouwen van de wereld daarna, met name impactbeleggen op de beursgenoteerde markten.

Naar onze mening is impactbeleggen onmisbaar om de door de Verenigde Naties vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te financieren. Om deze tussen nu en 2030 te bereiken, is 2,5 biljoen euro nodig, en naar schatting kan 91%[4] van deze behoeften alleen door de beursgenoteerde markten worden gefinancierd.
LFDE, dat als een van de eerste beheermaatschappijen in 2017 een beleggingsoplossing lanceerde die is afgestemd op de SDG’s, wil een actieve bijdrage leveren aan het ontwikkelen van impactfinancieren. We zijn voornemens ons gamma met impactoplossingen uit te breiden, in navolging van Echiquier Positive Impact Europe, onze SRI-SICAV die zich toelegt op impactbeleggen, en wij zullen hier actief aan bijdragen. LFDE is lid geworden van het GIIN (Global Impact Investing Network) en heeft zich aangesloten bij samenwerkingsinitiatieven met de UN PRI, zoals de discussiegroep die gericht is op het vinden van langetermijnoplossingen voor de COVID-19-crisis.

In het tweede impactrapport van Echiquier Positive Impact Europe wordt de concrete impact van onze beleggingen op mens en planeet beschreven aan de hand van de SDG’s

Wij publiceren een jaarlijks meet- en voortgangsrapport over de impact van onze portefeuille, dat mede is samengesteld en gecontroleerd door Better Way, een onafhankelijke deskundige instelling. Dit rapport gaat met name in op de positieve effecten van de producten en diensten van de ondernemingen in de portefeuille in het algemeen, en voor elk van de SDG’s afzonderlijk.

Zo draagt 1 miljoen euro die in de SICAV is belegd bij tot de medische behandeling van 1.482 patiënten, tot het verstrekken van voedzamer en gezonder voedsel aan 3.741 mensen en tot 186 ton CO2 minder uitstoot in de atmosfeer.

[1]Gegevens per 18-06-2020
[2]Novethic
[3]AFG en FIR, mei 2020
[4]UNCTAD en GIIN