Olivier de Berranger

Nieuwe wereld?

Warren Buffett, een van de geestelijke vaders van contrair beleggen, is lange tijd terughoudend geweest om in technologieaandelen te beleggen, maar bleef desondanks ook vallen voor de charmes van de GAFA. De legendarische belegger kocht vorige maand aandelen AMAZON, nadat hij in 2016 ook al in APPLE had belegd, en blijft dus verrassen en zijn volgelingen af en toe in de war brengen.

Zijn beslissing was des te opmerkelijker, omdat de aandelenmarkt zich de laatste tijd wat atypisch gedraagt en veel beleggers zo al niet goed meer weten wat ze nu precies moeten doen. Er lijkt een nieuwe, onverbiddelijke logica te heersen op de markt, met een polarisatie naar de technologiesector en voorspelbare effecten, terwijl al de rest buiten beschouwing wordt gelaten. Beleggers lijken een fundamenteel element te vergeten: de waardering. En doordat de rentevoeten heel laag worden gehouden, wat beleggers zou moeten stimuleren om meer risico’s te nemen, gaan ze net op één type onderneming focussen.

Zijn contraire beleggingen dan gedoemd te mislukken of is de aanpak gewoon veranderd? Als beleggers in deze nieuwe, gepolariseerde wereld hun weg willen kunnen vinden, zijn nieuwe referentiepunten cruciaal. Tegen de stroom in kopen, betekent niet gewoon een ‘vallend mes’ opvangen door aandelen te kopen na een sterke daling van de beurs. Een contraire belegger probeert te beleggen in effecten die de markt links laat liggen, effecten die met een korting op hun reële waarde genoteerd staan, ondergewaardeerde effecten, een benadering die soms aanleunt bij die van een waardebelegger. De onderwaardering van een onderneming volstaat als criterium echter niet langer. De waardering op zich, die niet meer is dan een weerspiegeling van verwachtingen die uiteindelijk misschien ongegrond zullen blijken, is soms misleidend.

De opkomst van nieuwe economische modellen die de wereld veranderen, maakt de situatie nog ingewikkelder. De GAFA-strategie, die natuurlijke monopolies creëert met haast ongebreidelde uitbreidingsvooruitzichten, maakt de contraire benadering heel delicaat voor de sectoren die centraal staan in hun expansieplannen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de distributie en de media, die in de frontlinie staan wat intensiteit van de disruptie betreft. Voor sommige activiteiten valt amper te voorspellen hoe ze zich zullen ontwikkelen, waardoor de kans bestaat dat beleggers ze permanent gaan mijden, ongeacht hoe de waarderingen ervoor staan.

Mode-effecten hebben op de financiële markten altijd al bestaan en daar niet blindelings in meegaan, is op lange termijn een strategie die loont. Het toenemende belang van ETF’s, in combinatie met de logica van de geldstromen, zet meer aan tot volgzaamheid, waardoor soms volledige segmenten van de aandelenmarkt worden genegeerd. Door de gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben de markten nochtans ‘niet-verstoorde’ bedrijven die liquiditeit genereren en ondergewaardeerde groeivooruitzichten hebben, links laten liggen. Daardoor worden dat ideale doelwitten voor private-equity fondsen, die meestal naar de lange termijn kijken.

In die nieuwe wereld moeten we ons weliswaar blijven aanpassen, maar blijven we niettemin trouw aan een van de gouden regels van Warren Buffett: “Wees beducht wanneer anderen gretig zijn en wees gretig wanneer anderen beducht zijn”[1].

 

Olivier de Berranger
Avec la complicité de Frédéric Buzaré

 

[1] “Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful”