Rolando Grandi

Artificiële intelligentie in de strijd tegen het coronavirus

We zijn in staat van oorlog“, zei de Franse president op 16 maart 2020. We vechten tegen een ‘onzichtbare‘, maar niet tegen een onoverwinnelijke vijand. Deze oorlog is nog maar begonnen en artificiële intelligentie kan misschien helpen om de verspreiding van het virus een halt toe te roepen.

Onderzoekers maken nu gebruik van de vooruitgang die er is gekomen door de opkomst van AI, cloud computing en grafische kaarten (GPU’s). Dankzij cloud computing is rekenkracht nu van op afstand bereikbaar, zonder dat onderzoekers gigantische datacenters nodig hebben om hun moleculaire modellen te maken en zo het coronavirus te bestuderen. Daarvoor kunnen ze een beroep doen op leveranciers zoals AWS (AMAZON), Azure (MICROSOFT) of AliCloud (ALIBABA). Dankzij FOLDING AT HOME, een joint venture die biomedisch onderzoek doet, en NVIDIA, de wereldleider op het gebied van grafische kaarten, bestaat er een systeem waarbij grafische kaarten worden gedeeld waardoor onderzoek sneller kan gaan. Die grafische kaarten worden gebruikt om AI-algoritmes en software voor biologische simulaties te versnellen die worden gebruikt in het onderzoek om het virus te begrijpen en medicijnen en vaccins te ontwikkelen. Zo kan rekenkracht ‘geschonken’ worden en dat levert heel mooie resultaten op, met meer dan 470 petaflops aan rekenkracht, wat meer is dan de 7 krachtigste supercomputers in de wereld.

Her en der worden er nieuwe initiatieven genomen. Het Allen Institute for Artificial Intelligence in Seattle heeft een algoritme voor semantische analyse ontwikkeld om de publicaties van het wereldwijde onderzoek naar het virus te synthetiseren. Dat initiatief heeft de aandacht getrokken van de Amerikaanse overheid, die een aantal onderzoeksgroepen heeft verzocht zich daarbij aan te sluiten[1]. Het Canadese BLUEDOT identificeerde de pandemie al in december 2019 op basis van het toenemende aantal longontstekingen in China. Negen dagen later heeft de WHO voor het eerst melding gemaakt van COVID-19. Andere bedrijven, zoals HEALTHMAP in Boston of METABIOTA in San Francisco, hebben ervoor gewaarschuwd dat het virus zich zou verspreiden. Ook al is aanvankelijk niets met die waarschuwingen gedaan, ze hebben wel aangetoond hoe groot het voorspellende vermogen van AI is. Als daar dan concrete actie aan gekoppeld wordt, kan dat onze maatschappij en de economie in de toekomst weerbaarder maken.

Gedeelde en samengevoegde rekenkracht helpt het onderzoek vooruit en met AI kunnen de wetenschappelijke inspanningen wereldwijd worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door de meer dan 24.000 wetenschappelijke publicaties[2] die er tot dusver al over het coronavirus zijn geweest, in te delen. AI staat nog in de kinderschoenen, maar de eerste stapjes zijn alvast veelbelovend.

 

[1] www.geekwire.com
[2] www.technologyreview.com