Loader image
AANDELEN / THEMATISCH

In overeenstemming met de geldende voorschriften, kan de prestatie van dit deel van het fonds niet worden meegedeeld tijdens het eerste jaar van bestaan

Echiquier Space K

Fonds belegd in internationale aandelen met als thema 'ruimte'.

Deelbewijs K - FR0014002VE8 - VI : 1 080,32

Performance 2021

-

Jaar geannualiseerd

-

Activa onder beheer

50,0 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 14/10/2021

Beleggen in onze fondsen

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 29/06/2021

Fondsgeschiedenis - Echiquier Space

Beheerders

Rolando Grandi, CFA

Beheerder

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Indeling Internationale aandelen
Referentie-index MSCI ACWI NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 31/05/2021
ISIN-code FR0014002VE8
Risiconiveau 6/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,00%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%