Loader image

Meer betekenis geven aan uw belegging

La Financière de l'Echiquier stelt maatschappelijk verantwoorde beleggingsoplossingen voor en past ook de analyse van de extra-financiële criteria toe op zijn volledige actieve beheergamma. Aan de hand van de analyse van deze ESG-criteria is het mogelijk de risico’s beter te bepalen en nieuwe beleggingsmogelijkheden op te sporen.

Onze MVB-fondsen

Onze oplossingen voor verantwoord beleggen vormen de kern van onze aanpak inzake verantwoord beleggen. Ze hebben het MVB-label van de Franse Staat gekregen.

Onze beleggingsaanpak

Met onze strategie willen wij op een daadkrachtige manier bijdragen tot het oplossen van de grote wereldwijde uitdagingen, met name door deel te nemen aan de financiering van ondernemingen die actief bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Controversiële praktijken en sectoren uitsluiten

Bepaalde sectoren zoals de productie van tabak, controversiële wapens en thermische steenkool zijn uitgesloten uit al onze beleggingsoplossingen. Onze MVB-fondsen hebben een nog strenger uitsluitingsbeleid.

Risico’s bepalen dankzij de ESG-analyse

Onze ESG-methodologie die in 2007 werd opgestart, is in de loop der jaren nog verder uitgebreid. We passen ze systematisch en strikt toe op alle waarden die aanwezig zijn in onze MVB-ICB’s. We hebben ze aangepast om ervoor te zorgen dat 100% van de waarden in onze niet-MVB ICB’s kan worden geanalyseerd.

Nieuwe opportuniteiten opsporen aan de hand van de DOD

Wij zijn van mening dat het de verantwoordelijkheid is van de financiële sector om de kapitalen te beleggen in ondernemingen die positief bijdragen aan de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling. Echiquier Positive Impact Europe zet onze MVB-ambitie nog kracht bij, door steun te verlenen aan ondernemingen die een bewezen positieve impact hebben op het bereiken van de door de Verenigde Naties bepaalde DOD.

ESG-integratie voor al onze fondsen

Ons doel bestaat erin 100% van de waarden die in al onze fondsen zijn belegd, te analyseren aan de hand van ecologische, sociale en governancecriteria (ESG). Dit basisprincipe van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is bedoeld om de praktijken van het volledig beheerteam geleidelijk te verenigen met die welke in het kader van de MVB-fondsen worden toegepast.

Een toegewijd MVB-team dat centraal staat in het beheer

Ons MVB-team beheert integraal de interne ESG-rating van de vennootschappen die in de MVB-fondsen aanwezig zijn. Het biedt dagelijks ondersteuning aan het volledige beheerteam in onze ESG-integratieaanpak.

Meer weten

Onze overtuigingen

MVB, een overtuiging van in het begin.

Meer info

Onze ESG-analyse

Onze ESG-analysemethode is gebaseerd op de systematische ontmoeting van bedrijfsleiders met het oog op de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling.

Meer info

Om verder te gaan

Ga naar onze MVB-documentatie of lees meer over het thema.

Meer info