Loader image

Onze expertises

Small- en midcaps, Europese en internationale aandelen, duurzame beleggingen, Europese kredieten, assetallocatie ... Bij ons wordt elke expertise behandeld volgens een aanpak die is ontwikkeld in overeenstemming met onze overtuigingen.

Europese en internationale aandelen

Specialist met 30 jaar ervaring in de selectie van ondernemingen

Stock pickers vanaf de eerste dag: een grondige kennis van bedrijven en hun management staat centraal in onze aanpak.

Ons doel is u een blootstelling te bieden aan de beste opportuniteiten op de Europese aandelenmarkten met behulp van een breed scala van expertises: groei, waarde, small- en midcaps, largecaps, eurozone, SRI-label of positieve impact.
In onze verschillende Europese aandelenfondsen, zoals Echiquier Agressor, Echiquier Major SRI Growth Europe of Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, passen wij al die knowhow toe, volledig in dienst van uw wensen en behoeften.

Die fundamentele expertise in de selectie van Europese effecten is uitgebreid naar grote, internationale kapitalisaties: wij beleggen in de locomotieven van de wereldwijde groei met Echiquier World Equity Growth, in innovatieve groeibedrijven over de hele wereld die op weg zijn om een leiderspositie te veroveren in hun markt met Echiquier World Next Leaders, of in maatschappelijke vraagstukken en belangrijke trends in de wereldeconomie via onze verschillende thematische oplossingen, zoals Echiquier Artificial Intelligence.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Om duurzame waarde te creëren

Focus op duurzame ontwikkeling en een verantwoorde economie? Dat is mogelijk met maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).

Bij ons uit zich dat in een strenge selectie van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Wij combineren niet-financiële analyse (van de ESG-criteria) met de financiële analyse van de ondernemingen om een volledig beeld te krijgen van de risico’s en de opportuniteiten van onze beleggingen. De geanalyseerde ondernemingen moeten een minimale ESG-score behalen om in onze MVB-oplossingen te kunnen worden opgenomen.

Dankzij deze methodologie, die al meer dan 12 jaar haar deugdelijkheid bewijst, hebben wij voor verschillende fondsen het Franse ISR-label gekregen, en voor twee van onze fondsen het Belgische en het Duitse label voor duurzame beleggingen.

Voor een perfecte transparantie is alle informatie met betrekking tot onze methodologie en onze beleggingen op ieder ogenblik toegankelijk en raadpleegbaar op onze site.

Meer informatie over onze SRI-aanpak

Kleine en middelgrote Europese waarden

Een universum vol opportuniteiten waarin onze knowhow op het gebied van waardenselectie zinvol is

Voor elke opportuniteit wordt een fundamentele en onafhankelijke analyse gedaan van de vennootschappen, volgens een gedisciplineerd proces:

Inschatting van de relevantie van de groeiprojecten,

de leadership-positionering en de afstemming van de belangen met het management.

Ontmoeting met bedrijfsleiders over heel Europa

om de fundamentele analyse te valideren en een nauw contact te smeden met de ondernemingen.

Niet-financiële analyse

om de fundamentele visie aan te vullen en de risico’s te beoordelen.

Methodische en strikte belegging

door een team bestaande uit drie beheerders, bijgestaan door twee analisten, gespecialiseerd in kleine en middelgrote Europese waarden.

Expertise in gemengde producten

Op zoek naar rendement, overal waar dat te vinden is, dankzij intern ontwikkelde expertise

Wij stellen alle expertise van La Financière de l'Echiquier tot uw beschikking: assetallocatie, Europese en internationale aandelen ... en het volledige spectrum van bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk Europese ondernemingen. Onze knowhow is voornamelijk gebaseerd op:

 • Een strategische en tactische aanpak

 • Toegang tot verschillende rendementskatalysatoren dankzij diversificatie

 • Arbitrage binnen en tussen vermogenscategorieën om de risico-rendementsverhouding te optimaliseren

 • Het gebruik van derivaten voor hedgingdoeleinden

Met dat scala van tools kunnen we sneller reageren en ons zoveel mogelijk wapenen tegen factoren die de markten verstoren. Die knowhow vindt u met name terug in de voorgestelde allocatie in het fonds Echiquier ARTY SRI en in onze oplossingen op maat.

Assetallocatie

De combinatie van onze knowhow inzake selectie en onze strategische en tactische allocatie voor alle risicoprofielen

Vier kernwoorden:

Ervaring

Ons beheerteam benut de expertises die het op het terrein verwerft.

Nauwkeurigheid

Onze analyse is gebaseerd op de economische en financiële omgeving en op de specificiteiten van uw beperkingen en uw doelstellingen.

Knowhow

Aandelen, bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties of icb’s, elk beleggingsinstrument wordt zorgvuldig geselecteerd op basis van onze kennis van de wereldwijde markt.

Soepelheid

We kunnen snel reageren en de assetallocatie aanpassen.

Thema's

Maatschappelijke uitdagingen, grote tendensen in de wereldeconomie: onze thematische oplossingen

 • Geef zin aan uw beleggingen met Echiquier Positive Impact Europe: een belegging in Europese aandelen met een voorkeur voor duurzame ontwikkeling.

 • Stap mee in de vierde industriële revolutie met Echiquier Artificial Intelligence: een belegging in internationale aandelen rond het thema artificiële intelligentie.

 • Robotica is de toekomst: met Echiquier Robotique belegt u in internationale aandelen rond het thema automatisering

 • Geef glans aan uw beleggingen met Echiquier Luxury: een belegging in internationale aandelen in de luxesector.

 • Vergrijzing, nieuwe behandelingen, potentieel van de opkomende markten: met Echiquier Health belegt u in internationale aandelen uit de gezondheidszorg.

De knowhow van LFDE inzake selectie van ondernemingen, toegepast op obligaties

Wij beleggen in een breed scala van obligaties:

 
 • Bedrijfsschulden: hybride bedrijfsobligaties, converteerbare obligaties, senior secured en unsecured

 • Financiële schulden: Tier 1, Tier 2, CoCo's, preferent...

ij bieden verschillende instrumenten aan om in deze vermogenscategorie te beleggen:

 
 • Echiquier Short Term Credit: selectie van schuldbewijzen en obligaties met een korte looptijd die voornamelijk worden uitgegeven door privé-emittenten

 • Echiquier Credit SRI Europe: beleggingen in privé- en financiële instellingen, voornamelijk uit de eurozone en zowel kredietwaardige als hoogrentende effecten

 • Echiquier Convexité SRI Europe en Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: twee complementaire strategieën om te beleggen in Europese converteerbare obligaties (zie verder).

 • Echiquier AltaRocca Hybrid Bonds: belegging in eeuwigdurende of langlopende achtergestelde obligaties in euro die zijn uitgegeven door niet-financiële privébedrijven.

Integratie ESG

Om onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de ondernemingen en onze klanten na te komen

Al onze actief beheerde ICB’s omvatten de analyse van ESG-criteria (ecologische, sociale en governancecriteria). Wij werken actief aan een geleidelijke toenadering tussen de praktijken van ons volledige beheerteam en die in het kader van de maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen.

We passen niet alleen dezelfde striktheid toe in deze gedetailleerde ESG-analyse van de ondernemingen, we leggen er ons ook op toe om de productie van tabak, thermische steenkool en controversiële wapens uit te sluiten van al onze portefeuilles. We zijn ook waakzaam voor controverses die een impact kunnen hebben op de ondernemingen in de portefeuille. Het is de taak van ons ethisch comité om de gevoeligste controversiële gevallen te bespreken en erover te beslissen.