Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

 • Presentatie
 • Kerncijfers
 • Historisch overzicht & Waarden

Kern Cijfers

La Financière de l’Echiquier, opgericht in 1991, is één van de eerste Franse beheermaatschappijen met privé kapitaal .

La Financière de l’Echiquier beheert voor rekening van private en institutionele beleggers een beperkt aantal beleggingsfondsen dat belegd is in de belangrijkste aandelen- en obligatiemarkten.

De beheermethode van La Financière de l’Echiquier is gebaseerd op een grondige kennis van de ondernemingen, waardoor ze niet langer afhankelijk is van de grilligheid van de financiële markten.

Oprichting 1991
Personeelsbestand 132 werknemers
Activa onder beheer 10 miljard EUR
Aantal beleggingsfondsen 20
Clients Privé-cliënten 5000
Financiële partners 3200

Verdeling van activa per Klant

Partnerships

58 %

Institutionele klanten

33 %

Particulieren

9 %

Verdeling van activa per fonds

Fonds met geselecteerde aandelen

53 %

Gediversifieerde

33 %

Obligatiefonds

13 %

Waarden

”Overal en in alle beschavingen heersen min of meer dezelfde waarden” (Aldous Huxley, «Jesting Pilate. The diary of a journey»).

Wij bij La Financière de l´Echiquier verbinden ons ertoe deze waarden te delen met degenen die in ons hun vertrouwen stellen.

Wat u concreet van ons kunt verwachten:

  • Meerwaarde delen
   De objectieve waarde van een bedrijf wijkt vaak af van de prijs die de markt ervoor biedt. Al meer dan twintig jaar baseren onze beheerders het rendement van hun fondsen op een nauwkeurige ”taxatie” van ondernemingen. De meerwaarde die wij op deze manier genereren, delen wij al jarenlang met onze cliënten.

 

  • Belangen delen
   La Financière de l’Echiquier is een bedrijf dat volledig in handen is van de oprichters en de werknemers. Daardoor hebben onze cliënten en onze medewerkers, die allen medeverantwoordelijk zijn voor het succes van de onderneming en actief betrokken zijn bij de groei ervan op lange termijn, in hoge mate dezelfde belangen.

 

  • Kennis delen
   Onze cliënten zijn verzekerd van een regelmatige, gedetailleerde en volledig transparante informatievoorziening. Jaarlijks vinden er meer dan tachtig gebeurtenissen plaats die ons de gelegenheid bieden om onze in-house ontwikkelde expertise op instructieve wijze te delen met partners en particuliere cliënten.

 

 • Maatschappelijk delen
  Als verantwoord belegger is Financière de l’Echiquier betrokken bij sociale en maatschappelijke projecten. De Corporate Foundation van Financière de l’Echiquier wordt op twee grensverleggende manieren ondersteund: via een bijdrage uit de beheervergoedingen van twee fondsen en via een bijdrage in arbeidsuren van de werknemers.