Ontdek onze nieuwe website!
Neem even de tijd om de nieuwe site te verkennen en ons uw mening te geven.

 • Corporate Foundation
 • Hoofdartikel
 • Samengevat
 • Hulpprojecten
 • Budget
 • Sponsoring door kennisoverdracht

Edito

De Corporate Foundation van La Financière de l’Echiquier is opgericht met als doelstelling hulp te bieden aan mensen die minder geluk hebben gehad dan anderen en die desondanks duidelijk gemotiveerd zijn om een oplossing te zoeken.
Het ”laten groeien” van personen met maatschappelijke of beroepsmatige problemen die wij helpen: Dit motto is onze dagelijkse leidraad bij de keuze van de organisaties die we ondersteunen. Maison Echiquier sluit goed aan bij dit perspectief: Wat is er nou inspirerender dan talentvolle jongeren te begeleiden die een beter leven verdienenen en dromen van een hoge opleiding, maar daar geen geld voor hebben?
Onze Corporate Foundation is een prachtig avontuur van menselijke solidariteit, met als doel om jongeren een ”steuntje in de rug” te geven en hun ambities tot bloei te laten komen.

Bénédicte Gueugnier
Directrice van de Corporate Foundation van La Financière de l’Echiquier.

De Foundation in vogelvlucht

Kerncijfers

Oprichting 2005
Land Frankrijk
Ondersteunde projecten sinds de oprichting 132
Gemiddeld jaarbudget € 400,000
Aantal actieve werknemers 47
Maison Echiquier 25 aangenomen leerlingen

2 handelswijzen

 • Indirecte hulp
  • Giften aan structuren van de sociale economie en solidariteitsorganisaties in Frankrijk
  • Inbreng van de expertise van de werknemers van Financière de l’Echiquier
 • Directe hulp
  • Maisons des Jeunes Talents: een programma voor gelijke kansen

Hulpprojecten

Verdeling van de door Corporate Foundation van La Financière de l’Echiquier toegekende subsidies

Maatschappelijke integratie door het vinden van werk
30%
Onderwijs
20%

Ondersteuning van inschakelingsbedrijven die het economische apparaat ter beschikking stellen aan de kansarmsten, zodat ze weer zin krijgen om te werken en hun waardigheid en financiële onafhankelijkheid terugvinden.

Voorbeeld: Emmaüs Défi

Oprichtingsdatum: 2007
Activiteit: Verzamelen, sorteren en doorverkopen van tweedehands-spullen
80 sociale werknemers
200 vrijwilligers

Een flexibele oplossing en een persoonlijk maatschappelijk integratieplan bieden aan hen die bijzonder ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.

_120_120_emmausDEFIok

De Foundation is begonnen met het ondersteunen van onderwijsprojecten omdat deze van essentieel belang zijn bij het voorkomen van uitsluiting.

Voorbeeld: Sport dans la Ville

Oprichtingsdatum: 1998
Activiteit: integratie van jongeren in achtergestelde wijken door sportactiviteiten
3.300 jonge deelnemers per jaar

Sport gebruiken als sociaal-maatschappelijk integratiemiddel voor jongeren in achtergestelde wijken.

_120_120_SportdanslaVille2

Tijdens de gehele periode van speciaal voorbereidende onderwijs voor de toelating tot een ‘Grande Ecole’ biedt Maisons des Jeunes Talents gratis huisvesting en begeleiding aan jonge vrouwen die recht hebben op een beurs.

Oprichtingsdatum: 2010
Activiteit: pedagogische en menselijke ondersteuning
Gratis huisvesting en maaltijden voor 25 leerlingen in 2014-2015

Een programma met tastbare resultaten: Slagingspercentage van 85% bij de toelatingsexamens

Budget

La Financière de l’Echiquier

fondationrepartition

Externe giften

La Financière de l’Echiquier

Het budget van de Foundation is voor 75% afkomstig uit de gedeelde beheerkosten van twee gemeenschappelijke beleggingsfondsen:

 • Echiquier Excelsior: het eerste solidariteitsfonds van Financière de l’Echiquier, opgericht in 2005.
 • Agressor Partage: sinds maart 2013 biedt dit emblematische fonds van La Financière de l’Echiquier een ”solidariteitsgedeelte”.

La Financière de l’Echiquier werd in 2014 verkozen tot de meest vrijgevige financiële instelling.

Externe giften

Giften aan de Foundation zijn in Frankrijk aftrekbaar van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de vermogensbelasting voor gefortuneerden (ISF). Deze giften financieren 25% van het budget van de Foundation.
Voorbeeld: een gift van 1000 euro (goed voor 3 werkdagen van een sociaal werknemer in een inschakelingsbedrijf, of 1 maand begeleiding en huisvesting van een leerling van Maisons des Jeunes Talents) kost u slechts:

 • 340 € na aftrek van de inkomstenbelasting
 • 400 € na aftrek van de vennootschapsbelasting
 • 250 € na aftrek van de ISF

Sponsoring door kennisoverdracht

Werknemers in de gelegenheid stellen om in hun werktijd de kansarmsten te helpen.

La Financière de l’Echiquier geeft zijn werknemers de gelegenheid om per jaar 5 dagen van hun werktijd te wijden aan organisaties die al financieel door de Foundation worden ondersteund.
Hulp bij het organiseren van een evenement, jongeren die een stage zoeken coachen, het interieur van gebouwen verven, etc. De hulpverlenende organisaties kunnen rekenen op het personeel van La Financière de l’Echiquier als ze hulp nodig hebben.


Enkele cijfers over de sponsoring door kennisoverdracht
Oprichting Juli 2012
Actieve werknemers 47 (50% van het personeel)
Werkuren +500 gratis voor de hulpverlenende organisaties

Voorbeeld van een project: Straatbibliotheek in Argenteuil (regio Parijs) met ”Le Valdocco”

asso

Een van de doelstellingen van de stichting Le Valdocco is het creëren van een band met families in achtergebleven wijken: de straatbibliotheek is een uitstekende middel om dat te bereiken.
De hulp van de werknemers van La Financière de l’Echiquier was een belangrijke ondersteuning van de stichting, die bij gebrek aan vrijwilligers de straatbibliotheek had moeten sluiten op woensdagen!