Loader image
AANDELEN / ALL CAP

Echiquier Value Euro G

Echiquier Value Euro is een aandelenselectiefonds dat belegt in effecten uit de eurozone die volgens de beheerder sterk ondergewaardeerd zijn of in een omslagsituatie verkeren.

Deelbewijs G - FR0007070883 - VI : 4 071,64

Performance 2022

+3,80%

Jaar geannualiseerd

+7,34%sinds creatie
op 05/04/2002

Activa onder beheer

441,0 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

Risiconiveau

6/7

Op 27/01/2022

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Documentatie

Andere documenten met betrekking tot Verantwoord Beleggen, zoals onze transparantiepolitiek of documenten specifiek per fonds, zijn beschikbaar. Wij nodigen u uit om hiervoor contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.

Alles downloaden

Beheerders

Maxime Lefebvre, CFA

Beheerder

Romain Ruffenach

Beheerder

Rendementen

De koersontwikkeling downloaden

De vroegere prestaties van een product vormen geen garantie voor de toekomstige resultaten en de beleggingswaarde kan zowel stijgen als dalen.
Performanceberekeningen worden gemaakt op basis van netto herbelegde coupons. Maar de performance van de benchmark houdt geen rekening met inkomsten.

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
2021 +21,36 +22,16
2020 -7,87 -1,02
2019 +11,86 +25,47
2018 -30,00 -7,49
2017 +22,59 +17,75
2016 +12,29 +10,70
2015 +13,90 +15,39
2014 +4,33 +2,99
2013 +36,06 +22,48
2012 +8,38 +16,38

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
3 maandene +2,42 -1,97
2022 +3,80 -3,43
1 jaar +23,91 +17,49
3 jaar +20,50 +38,74
5 jaar +5,73 +56,34
10 jaar +103,70 +183,35
Referentie-index +307,16 +135,10

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Value Euro G Benchmark
1 jaar +23,91 +18,12
3 jaar +6,41 +11,22
5 jaar +1,12 +9,34
10 jaar +7,37 +10,97
Referentie-index +7,34 +4,41

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Value Euro G +21,36
Benchmark +22,16
Echiquier Value Euro G -7,87
Benchmark -1,02
Echiquier Value Euro G +11,86
Benchmark +25,47
Echiquier Value Euro G -30,00
Benchmark -7,49
Echiquier Value Euro G +22,59
Benchmark +17,75
Echiquier Value Euro G +12,29
Benchmark +10,70
Echiquier Value Euro G +13,90
Benchmark +15,39
Echiquier Value Euro G +4,33
Benchmark +2,99
Echiquier Value Euro G +36,06
Benchmark +22,48
Echiquier Value Euro G +8,38
Benchmark +16,38

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Value Euro G +2,42
Benchmark -1,97
Echiquier Value Euro G +3,80
Benchmark -3,43
Echiquier Value Euro G +23,91
Benchmark +17,49
Echiquier Value Euro G +20,50
Benchmark +38,74
Echiquier Value Euro G +5,73
Benchmark +56,34
Echiquier Value Euro G +103,70
Benchmark +183,35
Echiquier Value Euro G +307,16
Benchmark +135,10

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Value Euro G +23,91
Benchmark +18,12
Echiquier Value Euro G +6,41
Benchmark +11,22
Echiquier Value Euro G +1,12
Benchmark +9,34
Echiquier Value Euro G +7,37
Benchmark +10,97
Echiquier Value Euro G +7,34
Benchmark +4,41

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 11,10 11,99 2,17 0,66 0,70 8,19
3 jaar 25,54 21,98 0,41 -0,46 1,08 9,83
5 jaar 21,55 18,47 0,18 -0,90 1,06 8,98

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 11,10
Volatiliteit van de index 11,99
Sharpe-ratio 2,17
Informatieratio 0,66
Beta 0,70
Tracking Error 8,19
Volatiliteit van het fonds 25,54
Volatiliteit van de index 21,98
Sharpe-ratio 0,41
Informatieratio -0,46
Beta 1,08
Tracking Error 9,83
Volatiliteit van het fonds 21,55
Volatiliteit van de index 18,47
Sharpe-ratio 0,18
Informatieratio -0,90
Beta 1,06
Tracking Error 8,98

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Juridische status Sicav (compartiment)
Indeling Aandelen uit eurolanden
Referentie-index MSCI EMU NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas Securities Services
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingdatun 05/04/2002
ISIN-code FR0007070883
Risiconiveau 6/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alleen bedoeld voor institutionele beleggers en voor de verkoop door financiële tussenpersonen
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,50%
Inschrijvingscommissie 3,00%
Terugkoopcommissie 0,00%