Olivier de Berranger

2019: een tien!

Dat is het rapportcijfer dat we voor 2019 aan de financiële markten zouden kunnen geven. Na het rampzalige koersverloop van 2018 zag het afgelopen jaar er heel wat aantrekkelijker uit

Of het nu ging om Europese aandelen, Chinese aandelen, olie, bedrijfsobligaties of high-yield-obligaties, in 2018 eindigden alle activaklassen in het rood. In 2019 daarentegen zaten de meeste van diezelfde activaklassen in de lift, met name de risicovolle activa tijdens de laatste vier maanden van het jaar: de prestaties die de verschillende beleggingsinstrumenten na de zomer neerzetten, zijn op z’n minst opvallend te noemen.

Een belegger die er begin 2019 van overtuigd was dat de Europese economie onherroepelijk was weggezakt in een soort Japanse situatie, dat wil zeggen vrijwel geen groei of inflatie, zou massaal hebben belegd in staatsobligaties. Begin september bedroeg het rendement op bijvoorbeeld 20-jarige Franse staatsobligaties bijna +20%.

Als diezelfde belegger er daarentegen van overtuigd was dat het verruimende beleid van de centrale banken en de looneisen zouden resulteren in een scherpe stijging van de inflatie – een strategie die lijnrecht tegenover de voorgaande staat – zou hij hebben gekozen voor goud of olie. Ook in dat geval zou hij begin september op een rendement van +20% zijn uitgekomen.

En als hij de soms wat tegenstrijdige macro-economische vooruitzichten naast zich neer had gelegd en zijn vermogen had belegd in bedrijven uit de S&P 500, zou hij ook in dat geval een rendement hebben gerealiseerd van bijna +20%.

Gelukkig werd deze op z’n minst ongebruikelijke situatie weer grotendeels gecorrigeerd tijdens de vier laatste maanden van 2019. Terwijl de goudprijs stabiel bleef en staatsobligaties een negatief rendement genereerden (-6,5% voor 20-jarige Franse staatsobligaties), sloten de beurzen het jaar af met een spectaculaire stijging. De CAC 40, met herbelegde dividenden, bereikte eind 2019 een historisch hoogtepunt, waardoor het gemiddelde jaarrendement over de afgelopen tien jaar nu op 8,7% ligt.

“De toekomst is een geschikte plek om dromen te bewaren”, zei de Franse schrijver Anatole France. Als we ervan uitgaan dat het rendement de komende tien jaar van hetzelfde kaliber zal zijn, wordt effectenselectie van essentieel belang vanwege de extreme polarisatie van de markt. Voor het eerst sinds 25 jaar vertegenwoordigen de vijf grootste bedrijven* van de S&P 500 bijna 20% van de totale marktkapitalisatie van de index.

Aangezien dit een zeker concentratierisico inhoudt, dient men voor het opbouwen van een langetermijnrendement meer dan ooit afstand te nemen van de indexen.

*Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon en Facebook