Olivier de Berranger

Wekelijkse update

Ok Boomer

De opkomst van de uitdrukking ‘Ok Boomer’, die (ruw vertaald) zoveel betekent als ‘Oké, oudje’, illustreert de kloof tussen de babyboomers, de generaties geboren vanaf de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 1970, en de Millennials en ‘Generatie Z’, de jongeren geboren sinds de jaren 1980. ‘Ok Boomer’ is een uiting van minachting voor een generatie die er niet alleen van wordt beschuldigd te hebben geprofiteerd van drie gouden decennia van welvaart, maar vooral verantwoordelijk wordt gehouden voor de grote financiële en ecologische schuld die ze de jongere generaties nalaat. Het ongenoegen daarover is zo groot dat de ongelijkheid tussen generaties een van de hete hangijzers van de 21e eeuw kan worden.

Het huidige Franse pensioenstelsel (een omslagstelsel met tal van verschillende regelingen) lijkt in de ogen van jongeren niet meer houdbaar. Dat komt vooral door de ‘omgekeerde’ leeftijdspiramide en het verzet tegen hervormingen, waar de sociale onrust van de laatste dagen van getuigt.

De babyboomers worden achteraf gezien als een bevoordeelde generatie ervaren: veel werkgelegenheid voor hooggeschoolden (behalve tijdens crisissen), een gemiddeld hogere groei dan vandaag, een aanzwellend vermogen dankzij de stijgende vastgoedprijzen en – voor spaarders – op lange termijn stijgende aandelenkoersen en dalende rente. De jongere generaties lijken daarentegen gedoemd torenhoge overheidsschulden en milieukosten te moeten torsen. Die analyse ziet echter over het hoofd dat jongeren niet alleen een passief te dragen hebben, maar ook over een belangrijk actief beschikken: tijd. Tijd die hen toelaat om financieel risico te nemen, bijvoorbeeld door in aandelen te beleggen. De beperktere beleggingshorizon van babyboomers drijft hen naar beleggingen met kapitaalbescherming, waarvoor zij in dit lagerenteklimaat een prijs betalen in de vorm van een miniem rendement.

Het politieke engagement van een deel van de jeugd uit zich dan wel minder dan bij voorgaande generaties in lidmaatschap van traditionele organisaties (politieke partijen, vakbonden, enz.), toch keren zij de politiek niet de rug toe. Zij beoefenen die anders, door zich in te zetten in verenigingen, door doordachter te consumeren en zich niet alleen te laten leiden door materialisme, maar ook te streven naar zaken die in ecologisch en maatschappelijk opzicht zinvol zijn. Dat is rationeel gedrag voor zij die de gevolgen van de klimaatopwarming aan den lijve zullen ondervinden. Bedrijven hebben dat goed begrepen en houden behalve met economische en financiële winst ook meer rekening met milieu, maatschappij en behoorlijk bestuur (ESG – environment, social en governance).

Net zoals de jongere generaties doordachter consumeren, zullen zij ook in hun beleggingskeuzes zingeving en impact vooropstellen. Ok Boomer?