Vijf vragen over Echiquier Convexité SRI Europe

Europese converteerbare obligaties hebben bewezen in een crisissituatie bijzonder veerkrachtig te zijn. Blijft dit ook zo?

De vermogenscategorie heeft sinds 2017 een forse toename van het aantal uitgiften gekend, een beweging die in 2020 nog is versneld. Met 46 nieuwe uitgiften van Europese converteerbare obligaties in 2020, ter waarde van ruim € 23 miljard, is meer dan 30% van de pool vernieuwd. Deze emissiegolf heeft de kredietkwaliteit van de vermogenscategorie aanzienlijk verbeterd: 62% van de pool had een investment-grade rating. Het universum van Europese converteerbare obligaties is gediversifieerd, met groei- en waarde-aandelen, maar ook wat betreft de omvang van de emittenten, sectoren, risicoprofielen, enz. Dit is een fraaie ontwikkeling. De convexiteit van converteerbare obligaties, evenals de korte looptijd ervan, zijn waardevolle pluspunten gebleken. Converteerbare obligaties fungeerden tijdens de gecompliceerde marktfasen van 2020 als schokdemper.De convexiteit van de pool aan het begin van het jaar droeg hier veel toe bij; bijna 50% van de pool had een bijzonder ‘gemengd’ profiel en een gemiddelde aandelengevoeligheid van 32%. Kortom, diversificatie komt de pool ten goede, zowel wat betreft de kwaliteit als de fundamentele omstandigheden, en volgens onze analyse gaat de vermogenscategorie 2021 in met gunstige parameters en interessante vooruitzichten.

Wat is er voor La Financière de l’Échiquier nieuw op het gebied van converteerbare obligaties?

Er is heel veel nieuws! Ons fonds Echiquier Convexité SRI Europe, dat bijna 15 jaar geleden is opgericht, is op 18 maart 2021 opgegaan in het fonds Echiquier AltaRocca Convertibles. Het was het juiste moment hiervoor. Dankzij de emissiegolf is de pool gediversifieerd en is de kwaliteit gestegen. Het fonds kreeg afgelopen december ook het SRI-label van de Franse overheid.

Waarom we dit fonds hebben laten labelen?

Bij La Financière de l’Echiquier zijn we overtuigd van de bijdrage van duurzaam beleggen, dat volgens ons een opwaartse spiraal op gang brengt en het rendement verbetert. Deze kwestie was belangrijk voor ons, en werd nog versterkt door de versnelling van de ‘groene’ uitgiften in Europa, die in 2020 goed waren voor bijna 17% van de totale emissies. Een trend die zich sinds begin dit jaar voortzet. Wij beschikken over waardevolle in-house knowhow op het gebied van ESGanalyse, dankzij onze eigen analysemethode die in 2007 is ontwikkeld en sindsdien steeds verder is verfijnd

Deze expertise, die een waardevolle aanvulling vormt op onze kennis van ondernemingen en ons risicobeheer, is geleidelijk uitgebreid van aandelenfondsen naar obligatiefondsen, vooral Echiquier ARTY, en nu ook naar converteerbare obligaties. Op deze wijze hebben onze klanten toegang tot een volledig aanbod van SRI-fondsen.

Wat zijn de grootste voordelen van de expertise van la Financière de l’Echiquier op het gebied van converteerbare obligaties?

Wij hebben de gecombineerde knowhow en middelen om alle omstandigheden het hoofd te bieden. Enkele van de belangrijkste zijn:

  • Deskundige interne analyse: Ons beheerteam kan vertrouwen op het ervaren aandelenbeheerteam dat bekendstaat voor de posities die het neemt.
  • Een optiesegment, dat wil profiteren van de volatiliteitsverschillen tussen convertibles en opties, maar ook het beleggingsuniversum wil uitbreiden tot meer dan een pool met converteerbare obligaties. Diversificatie van de portefeuille naar iets meer ‘value’ op dit moment. Dankzij die knowhow van opties worden er minder risico’s genomen en wordt de volatiliteit beperkt, zonder het opwaarts potentieel van de aandelen in gevaar te brengen.
  • Het convexiteitsonderzoek, momenteel een belangrijke kwestie voor beleggers, dat profiteert van de Europese pool en van onze aan de huidige context aangepaste benadering. In onze ogen biedt convexiteit veel voordelen, aangezien optimalisering van de convexiteit de huidige prestatieaanjager voor converteerbare obligaties is. In 2020 heeft ons fonds zeer veerkrachtig getoond tijdens de neerwaartse conjunctuur en heeft tegelijkertijd de opwaartse trend vastgehouden (met name tussen januari en maart, met een rendement van -7,7% tegen -7,8% voor de benchmark) om het gecompliceerde jaar af te sluiten met +3,8% versus +6,7% voor de benchmark.*

Welke rol kunnen converteerbare obligaties spelen binnen een gediversifieerde aandelenallocatie?

Converteerbare obligaties zijn een goed alternatief in de zoektocht naar rendement, vooral tegenwoordig met een vernieuwde pool van sterk uiteenlopende obligaties van goede kredietkwaliteit. De vermogenscategorie profiteert structureel van de opwaartse effecten en vangt neerwaartse effecten op. Deze klasse combineert een rendementsdoelstelling met een beperkte volatiliteit.

* Index : ECI-Europe Hedged