Enguerrand Artaz

Wekelijkse update

Onstilbare honger

 

Is de inflatie tijdelijk of niet? Stijgen alleen de prijzen van goederen en diensten, of komt er ook een spiraal van loonsverhogingen op gang? Verdwijnt de inflatoire druk vanzelf weer of moeten de centrale banken stevig ingrijpen? Hoewel bij elk nieuw cijfer dat gepubliceerd wordt de tekenen aanzwellen dat de inflatie hardnekkig standhoudt, woedt onder marktdeelnemers het prijsdebat onverminderd verder. Over de vraag – en in het verlengde daarvan de groeivooruitzichten – is er minder discussie. Op dat vlak zijn de jongste cijfers dan ook in zowel micro- als macro-economisch opzicht ronduit indrukwekkend.

In de Verenigde Staten vielen na de uitstekende inkoopmanagersindices aan het begin van de maand – de ISM-index voor dienstensector vestigde een nieuw record – ook de peilingen van de Federal Reserves van New York en Philadelphia naar de activiteit in de industrie een stuk hoger uit dan algemeen verwacht. De component ‘nieuwe bestellingen’, die een afspiegeling vormt van de vraag, bereikte in Philadelphia zijn hoogste niveau sinds maart 1973! De detailhandelsverkoop was minder spectaculair, maar lag in oktober niettemin hoger dan verwacht in de Verenigde Staten, waar met name de online verkoop aantrok, en in China. Ook het vermelden waard zijn de uitstekende resultaten van NVIDIA over het derde kwartaal, die erop wijzen dat de vraag naar halfgeleiders nog lang niet opdroogt.

Kan die consumptiehonger blijven duren? Hier en daar dreigen er barsten te ontstaan. De Chinese consument, de belangrijkste factor in de wereldwijde vraag, zal zijn uitgaven wellicht terugschroeven als er zich – zoals sinds de neergang van Evergrande wordt geopperd – een vastgoedcrisis voordoet. In een peiling van de University of Michigan naar het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten tonen de respondenten zich terughoudend ten aanzien van duurzame goederen, omdat zij de prijzen te hoog vinden. Als de consumentenprijzen de komende maanden verder stijgen, kan dat de bestedingen in die categorie afremmen. Tot slot valt niet uit te sluiten dat de recente toename van het aantal coronabesmettingen in een aantal landen en de maatregelen die sommige overheden nemen – Oostenrijk gaat bijvoorbeeld opnieuw in lockdown – de consumptie negatief beïnvloeden.

Er zijn echter ook elementen die laten uitschijnen dat de consumptiecijfers hoog zullen blijven. Om te beginnen is de spaarquote van de huishoudens nog steeds hoog – zeker in de eurozone ligt die ruim boven het historische gemiddelde. In combinatie met de uitgesproken optimistische stemming die uit de peilingen naar het consumentenvertrouwen blijkt, is dat een omvangrijk reservoir voor toekomstige bestedingen. Ten tweede heeft de consumptie, met de naderende feestdagen en kortingsfestivals zoals Black Friday, de tijd van het jaar mee. Tot slot blijf de consumptie van goederen op een zeer hoog niveau en zijn er nog geen tekenen van rotatie. Wanneer er meer geld naar diensten begint te vloeien, kan dat een eerste signaal zijn dat de vraag normaliseert.

In het spanningsveld tussen vraag en aanbod, de basisoorzaak van de inflatoire druk die we vandaag zien, is er dus weinig hoop dat de vraag op korte termijn afzwakt. We vestigen onze hoop beter op het aanpassingsvermogen van het aanbod. Vooralsnog zijn er echter weinig aanwijzingen dat de knelpunten in de wereldwijde toevoerketens beginnen op te lossen.

 

Geschreven op 19 november 2021. Enguerrand Artaz, Fund Manager