Loader image
KREDIETEN EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES / KREDIETEN

Echiquier Credit SRI Europe A

Echiquier Credit SRI Europe is een fonds met SRI-label dat belegd is in bedrijfsobligaties Europese, en dat bij de selectie van emittenten een SRI-benadering combineert met een kredietanalyse.

Deelbewijs A - FR0010491803 - VI : 164,62

Performance 2024

-0,04%

Jaar geannualiseerd

+3,00%sinds creatie
op 20/07/2007

Activa onder beheer

330,1 miljoen euro

Beleggingshorizon

2 jaar

SRI PRIIPS

2/7

Op 23/05/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 15/02/2024

Blik op ... Echiquier Credit SRI Europe Februari 2024

Laatste nieuws 17/12/2019

LFDE zal een aantal wijzigingen doorvoeren in zijn icb-gamma

Beheerders

Uriel Saragusti

Fund manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
3 maanden +0,38 +0,53
2024 -0,04 -0,05
1 jaar +5,76 +5,79
3 jaar -2,45 -4,67
5 jaar -1,05 -1,83
10 jaar +6,01 +7,92
Referentie-index +64,62 +57,63

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Credit SRI Europe A Benchmark
1 jaar +5,75 +5,77
3 jaar -0,82 -1,58
5 jaar -0,21 -0,37
10 jaar +0,59 +0,76
Referentie-index +3,00 +2,74

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Credit SRI Europe A -0,04
Benchmark -0,05
Echiquier Credit SRI Europe A +7,52
Benchmark +7,71
Echiquier Credit SRI Europe A -9,33
Benchmark -11,38
Echiquier Credit SRI Europe A -0,17
Benchmark -0,19
Echiquier Credit SRI Europe A +0,20
Benchmark +1,55
Echiquier Credit SRI Europe A +3,83
Benchmark +4,01
Echiquier Credit SRI Europe A -3,10
Benchmark -0,68
Echiquier Credit SRI Europe A +3,66
Benchmark +1,64
Echiquier Credit SRI Europe A +5,30
Benchmark +3,52
Echiquier Credit SRI Europe A -1,59
Benchmark +0,46

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +0,38
Benchmark +0,53
Echiquier Credit SRI Europe A -0,04
Benchmark -0,05
Echiquier Credit SRI Europe A +5,76
Benchmark +5,79
Echiquier Credit SRI Europe A -2,45
Benchmark -4,67
Echiquier Credit SRI Europe A -1,05
Benchmark -1,83
Echiquier Credit SRI Europe A +6,01
Benchmark +7,92
Echiquier Credit SRI Europe A +64,62
Benchmark +57,63

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Credit SRI Europe A +5,75
Benchmark +5,77
Echiquier Credit SRI Europe A -0,82
Benchmark -1,58
Echiquier Credit SRI Europe A -0,21
Benchmark -0,37
Echiquier Credit SRI Europe A +0,59
Benchmark +0,76
Echiquier Credit SRI Europe A +3,00
Benchmark +2,74

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta
1 jaar 3,57 3,17 1,68 -0,03 1,09
3 jaar 3,87 4,03 -0,15 0,49 0,90
5 jaar 4,31 3,88 0,04 0,10 1,03

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 3,57
Volatiliteit van de index 3,17
Sharpe-ratio 1,68
Informatieratio -0,03
Beta 1,09
Volatiliteit van het fonds 3,87
Volatiliteit van de index 4,03
Sharpe-ratio -0,15
Informatieratio 0,49
Beta 0,90
Volatiliteit van het fonds 4,31
Volatiliteit van de index 3,88
Sharpe-ratio 0,04
Informatieratio 0,10
Beta 1,03

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 20/07/2007
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index IBOXX EUR CORP 3-5 ANS
Beleggingshorizon 2 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 20/07/2007
ISIN-code FR0010491803
SRI PRIIPS 2/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alle klanten
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,00%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,01%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,36%