Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - BLEND

Echiquier Agressor G

Aandelenfonds dat een diepgaande kennis van effectenselectie combineert met opportunistische keuzes

Deelbewijs G - FR0010581702 - VI : 1 965,20

Performance 2024

+10,20%

Jaar geannualiseerd

+3,56%sinds creatie
op 22/02/2008

Activa onder beheer

390,7 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 20/06/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 04/01/2022

Wijzigingen in ons aanbod vanaf 31 december 2021

Beheerders

Louis Porrini

Fund manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2015 was de benchmark de CAC ALL TRADABLE.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor G Benchmark
3 maanden +2,79 +4,37
2024 +10,20 +10,60
1 jaar +16,19 +16,06
3 jaar +15,10 +26,06
5 jaar +18,21 +51,62
10 jaar +22,07 +89,72
Referentie-index +77,00 +101,26

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Agressor G Benchmark
1 jaar +16,14 +16,02
3 jaar +4,79 +8,02
5 jaar +3,40 +8,67
10 jaar +2,01 +6,61
Referentie-index +3,56 +4,37

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agressor G +10,20
Benchmark +10,60
Echiquier Agressor G +18,06
Benchmark +15,83
Echiquier Agressor G -15,80
Benchmark -9,49
Echiquier Agressor G +17,43
Benchmark +25,13
Echiquier Agressor G -14,58
Benchmark -3,32
Echiquier Agressor G +20,09
Benchmark +26,05
Echiquier Agressor G -23,97
Benchmark -10,57
Echiquier Agressor G +10,39
Benchmark +10,24
Echiquier Agressor G +1,81
Benchmark +2,58
Echiquier Agressor G +13,52
Benchmark +11,66

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agressor G +2,79
Benchmark +4,37
Echiquier Agressor G +10,20
Benchmark +10,60
Echiquier Agressor G +16,19
Benchmark +16,06
Echiquier Agressor G +15,10
Benchmark +26,06
Echiquier Agressor G +18,21
Benchmark +51,62
Echiquier Agressor G +22,07
Benchmark +89,72
Echiquier Agressor G +77,00
Benchmark +101,26

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Agressor G +16,14
Benchmark +16,02
Echiquier Agressor G +4,79
Benchmark +8,02
Echiquier Agressor G +3,40
Benchmark +8,67
Echiquier Agressor G +2,01
Benchmark +6,61
Echiquier Agressor G +3,56
Benchmark +4,37

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 10,51 11,56 1,33 0,19 0,86 3,61
3 jaar 13,83 13,64 0,40 -0,86 0,98 3,62
5 jaar 20,09 17,84 0,28 -0,69 1,06 6,99

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 10,51
Volatiliteit van de index 11,56
Sharpe-ratio 1,33
Informatieratio 0,19
Beta 0,86
Tracking Error 3,61
Volatiliteit van het fonds 13,83
Volatiliteit van de index 13,64
Sharpe-ratio 0,40
Informatieratio -0,86
Beta 0,98
Tracking Error 3,62
Volatiliteit van het fonds 20,09
Volatiliteit van de index 17,84
Sharpe-ratio 0,28
Informatieratio -0,69
Beta 1,06
Tracking Error 6,99

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 29/11/1991
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index MSCI EUROPE NR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 22/02/2008
ISIN-code FR0010581702
SRI PRIIPS 4/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alleen bedoeld voor de verkoop door financiële tussenpersonen
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,35%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,36%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,51%