Loader image
AANDELEN / EUROPEAN RANGE - SMALL & MID CAP

Echiquier Agenor Mid Cap Europe G

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe is een aandelenselectiefonds dat belegt in kleine en middelgrote Europese groeiaandelen, die met name werden gekozen vanwege de kwaliteit van het management van de bedrijven.

Deelbewijs G - FR0010581710 - VI : 487,03

Performance 2024

+4,36%

Jaar geannualiseerd

+6,73%sinds creatie
op 22/02/2008

Activa onder beheer

1 640,4 miljoen euro

Beleggingshorizon

5 jaar

SRI PRIIPS

4/7

Op 14/06/2024

Ontdek het laatste nieuws over dit fonds

Focus op... 15/03/2024

Blik Op... Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Markten 15/02/2023

Nieuws van de markten - Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe

Beheerders

Stéphanie Bobtcheff, CFA

Fund Manager

José Berros

Fund Manager

Rendementen

-

De koersontwikkeling downloaden

Rendement per kalenderjaar (%)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen richtlijn voor toekomstige rendementen. De vermelde rendementen zijn na aftrek van beheerskosten, maar voor aftrek van belastingen voor de belegger.
Het rendement van de ICB en de benchmark houdt rekening met de uitgekeerde onderdelen van de inkomsten (vanaf boekjaar 2013). Tot 2012 wordt in het rendement van de benchmark echter geen rekening gehouden met de onderdelen van de inkomsten. Tot 31 december 2012 was de benchmark de FTSE Global Small Cap Europe met herbelegd dividend. Daarna, tot 31 december 2021, was de benchmark de MSCI Small Cap Europe met herbelegd dividend.

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
3 maanden +2,10 +3,09
2024 +4,36 +5,47
1 jaar +3,97 +9,77
3 jaar -12,53 +2,07
5 jaar +19,27 +45,15
10 jaar +109,99 +104,18
Referentie-index +189,62 +187,80

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G Benchmark
1 jaar +3,96 +9,74
3 jaar -4,36 +0,69
5 jaar +3,58 +7,73
10 jaar +7,69 +7,39
Referentie-index +6,73 +6,69

Rendement per kalenderjaar (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +4,36
Benchmark +5,47
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +10,00
Benchmark +14,19
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -29,17
Benchmark -19,27
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +16,55
Benchmark +23,82
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +14,90
Benchmark +4,58
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +35,58
Benchmark +31,44
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -7,58
Benchmark -15,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +22,99
Benchmark +19,03
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +1,46
Benchmark +0,86
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +26,48
Benchmark +23,53

Gecumuleerd rendement (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +2,10
Benchmark +3,09
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +4,36
Benchmark +5,47
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +3,97
Benchmark +9,77
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -12,53
Benchmark +2,07
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +19,27
Benchmark +45,15
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +109,99
Benchmark +104,18
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +189,62
Benchmark +187,80

Rendement op jaarbasis (%)

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +3,96
Benchmark +9,74
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G -4,36
Benchmark +0,69
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +3,58
Benchmark +7,73
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +7,69
Benchmark +7,39
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe G +6,73
Benchmark +6,69

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds Volatiliteit van de index Sharpe-ratio Informatieratio Beta Tracking Error
1 jaar 15,05 13,47 0,39 -0,80 1,02 6,25
3 jaar 17,78 15,95 -0,15 -0,74 1,01 7,81
5 jaar 17,90 20,44 0,29 -0,49 0,76 10,02

Risico-indicatoren (%)

Volatiliteit van het fonds 15,05
Volatiliteit van de index 13,47
Sharpe-ratio 0,39
Informatieratio -0,80
Beta 1,02
Tracking Error 6,25
Volatiliteit van het fonds 17,78
Volatiliteit van de index 15,95
Sharpe-ratio -0,15
Informatieratio -0,74
Beta 1,01
Tracking Error 7,81
Volatiliteit van het fonds 17,90
Volatiliteit van de index 20,44
Sharpe-ratio 0,29
Informatieratio -0,49
Beta 0,76
Tracking Error 10,02

Kenmerken

Algemene kenmerken van het fonds
Oprichtingsdatum 27/02/2004
Beheermaatschappij La Financière de l'Echiquier
Juridische status Sicav (subfonds)
Referentie-index MSCI EUROPE MID CAP NET RETURN EUR
Beleggingshorizon 5 jaar
Waardering en  Fondsvaluta Dagelijks (EUR)
Depositohouder BNP Paribas SA
Value-performer Société Générale
SFDR classificatie Artikel 8
Kenmerken van het aandeel
Oprichtingsdatum 22/02/2008
ISIN-code FR0010581710
SRI PRIIPS 4/7
Minimaal beleggingsbedrag Nihil
Beleggersprofiel Alleen bedoeld voor de verkoop door financiële tussenpersonen
Jaarlijkse beheerskosten TTC 1,35%
Inschrijvingsprovisies max. incl. Belastingen 3,00%
Terugkoopprovisies max. incl. Belastingen 0,00%
Beheersvergoedingen en andere administratieve en bedrijfskosten
(gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds)
1,38%
Transactiekosten
(gebaseerd op het gemiddelde van de laatste 3 boekjaren van het fonds)
0,34%